Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNy-og-forbedret-Naturdatabase

27-07-2017

 Ny og forbedret Naturdatabase

Den nye version af Naturdatabasen gør det lettere at trække data ud.
​​​Ændringer i den måde data opbevares har gjort det muligt at lave et helt nyt fremsøgningssite, Danmarks Naturdata, hvorfra man hurtigt kan fremsøge naturdata fx indenfor et bestemt område, eller ud fra andre specifikke kriterier. Den nye struktur har også medført ændringer i visningen af naturdata på Danmarks Arealinformation. Som led i lanceringen, er der planlagt en 3-måneders pilot-opstartsfase (august til november 2017), hvor der vil være ekstra fokus på support og evt. fejlrettelser. Nye og opdaterede vejledninger kan du finde i vores Helpcenter.

Danmarks Miljøportal håber, at der vil blive taget godt imod de nye muligheder. Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Danmarks Miljøportals support.

Om projektet
I mere end et år har Danmarks Miljøportal sammen med parterne, arbejdet på at forbedre Naturdatabasen.  Frem til nu har det været vanskeligt at fremsøge data og sammenligne fx artsfund på tværs af inddateringsmetoder, da det har krævet et stort kendskab til de forskellige metoder.

Arbejdet med Naturdatabasen har primært været et stort oprydningsarbejde i data, og sekundært er der ved hjælp af standardkomponenter lavet en ny databaseinfrastruktur, som har muliggjort opdatering af brugergrænsefladerne NaturAppl, Danmarks Naturdata og Danmarks Arealinformation. Nedenfor kan du læse mere om de nye tiltag ift. inddatering og fremsøgning af naturdata fra den nye naturdatabase.

Ny version af NaturAppl
I forbindelse med lancering af den nye Naturdatabase, lanceres også en ny version af NaturAppl (NaturAppl 3.0). Den nye version indeholder en række forbedringer i forhold til NaturAppl Gold, som gerne skulle gøre inddateringen lettere. Den nye version inkluderer:

  • Ny kortfunktion med basale tegneredskaber giver mulighed for at brugere kan oprette GIS-objekter i NaturAppl. Dette betyder, at GIS-objekter fremover ikke skal eller kan indtegnes i Arealeditering
  • Mulighed for at kunne registrere overvågninger selvom du et offline, inkl. download af baggrundskort, således at registrering kan foregå i felten uden adgang til netværk
  • Sammenkobling af data og geografi, hvilket betyder 1-til-1 forhold mellem GIS-objekter og data. Det gamle objekt-id fra DAI vil ikke længere blive anvendt. I stedet benyttes unikt aktivitets-id
  • Mulighed for at geografisætte fx fotos inden for en besigtigelsesflade
  • Mulighed for at myndighederne selv kan håndtere inventører
  • Forbedrede fremsøgningsmuligheder. Fremsøg fx aktiviteter ud fra indtegnet søgeområde
  • Mulighed for udtræk over 1000 aktiviteter
  • Mulighed for udtræk af ikke godkendte data
  • 2 nye indtastningsformular, EU invasive arter og Kvælstoffølsomme naturtyper

Bemærk at NaturAppl Gold ikke er kompatibel med den nye naturdatabase, og at NaturAppl Gold ikke automatisk opdateres til NaturAppl 3.0. NaturAppl Gold skal derfor afinstalleres og den nye version skal downloades og installeres. Hent NaturAppl 3.0. Se vejledning til NaturAppl.

Nyt Danmarks Naturdata
En ny Danmarks Naturdata, (naturdata.miljoeportal.dk​) skal erstatte den eksisterende side med samme navn og NaturDataInfo. Den skal fungere som den primære søgeindgang til de data, som ligger i Naturdatabasen. På Danmarks Naturdata kan man foretage en simpel søgning og med det samme få vist resultaterne i den indbyggede kortvisning. Der kan let genereres et udtræk med søgeresultaterne, og for hvert resultat kan der også let hentes en enkeltregistreringsrapport (læs mere om denne længere nede).

Det nye Danmarks Naturdata er både målrettet de, der ikke har kendskab til myndighedernes overvågningsprogrammer og som måske bare ønsker at se hvilke arter der er registreret indenfor et område, men også professionelle brugere med et stort kendskab til naturdata, som har behov for at foretage mere komplekse fremsøgninger af registreringer ud fra specifikke kriterier. Gå til Danmarks Naturdata her. Se vejledning til Danmarks Naturdata.​

 
Ny webservice til redigering af Naturdata
Omlægning af Naturdatabasen medfører også, at de der benytter andet end NaturAppl til inddatering, skal benytte den nye webservice​, da den gamle ikke længere er kompatibel med den nye database.

Nye naturtemaer på Danmarks Arealinformation
Projektet har betydet en ændring i navngivning af visse naturtemaer samt nogle ændringer af, hvilke data der vises i udvalgte temaer. De eksisterende naturtemaer i Danmarks Arealinformation er erstattet af 17 nye temaer, da den nye datastuktur har givet mulighed for at flytte data rundt, således at indholdet af data i naturtemaerne giver bedre mening for brugere, der ikke nødvendigvis har kendskab til den måde, data er inddateret i Naturdatabasen. 
De nye naturtemaer bliver udstillet som WMS/WFS-service via sin egen service "Natur".​

Du kan læse mere om de specifikke datasæt bag de nye naturtemaer på Arealinformation hos geodata-info, ved at klikke på nedenstående links:

Kortlægning af levesteder (opdelt i flade- og punkttema) – metadatabeskrivelse
Kortlægning af naturtype (opdelt i flade- og punkttema) – metadatabeskrivelse
Naturbesigtigelse (flader, linjer, punkter) – metadatabeskrivelse
Generelle artsfund (flader, linjer, punkter) – metadatabeskrivelse
Overvågning af bilagsarter mm. (opdelt i flade- og punkttema) – metadatabeskrivelse
Overvågning af fugle (flader, linjer, punkter) – metadatabeskrivelse
Overvågning af naturtyper (opdelt i flade- og punkttema) – metadatabeskrivelse

Udover de nye temaer har projektet også betydet andre ændringer ift. visningen af naturdata på Danmarks Arealinformation. Læs mere om disse ændringer i denne nyhed: Ændringer i Natur på Danmarks Arealinformation​.

 
Ny rapport for hver enkelt naturregistrering
For hver aktivitet i Naturdatabasen, er det fremover muligt at få vist en rapport, hvori nyeste data tilhørende den enkelte registrering fremgår. Rapporten indeholder de data, myndighederne har indtastet i forbindelse med den overvågningsaktivitet der er udført. Rapporten kan hentes som pdf-fil og gemmes eller printes. Link til rapporten findes både ved fremsøgning af naturdata gennem Danmarks Arealinformation, NaturAppl og Danmarks Naturdata.​