Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNy-strategi-for-Miljoeportalen


 Ny strategi for Miljøportalen

Den nye strategi har fokus på at skabe værdi på basis af data

 

Danmarks Miljøportal blev oprindeligt dannet for at videreføre de amtslige miljødata. Denne mission er lykkedes. Derfor godkendte bestyrelsen på sit møde den 15. september 2016 en ny strategi for Danmarks Miljøportal.

I den nye strategi er missionen tilrettet, så der er større fokus på at skabe værdi på basis af data for myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark.

 

Konkret vil Miljøportalen arbejde for, at:

a) forbedre forvaltningsgrundlaget for myndighedernes afgørelser

b) effektvisere myndighedsvaretagelsen ved at gøre det lettere at indberette, hente og sammenstille miljødata

d) forbedre borgernes og virksomhedernes adgang til miljødata

 

Flere bruger Miljøportalen

Strategien sigter på at skabe et bedre datagrundlag, bedre adgang til data og bedre slutbrugerløsninger. Den stigende brug af Miljøportalens ydelser fører til kraftigt stigende udgifter. Derfor sigter strategien også på at optimere IT-drift og udvikling samt at identificere forretningsmodeller med øget indtægtsdækket virksomhed. Det er kun gennem denne kombination af tekniske muligheder og nye forretningsmodeller, at Miljøportalen vil være i stand til at hjælpe med at udnytte de mange uudnyttede potentialer og muligheder, der findes både hos offentlige myndigheder, blandt borgere og hos virksomheder.

Sekretariatet ser frem til, at arbejde sammen med vores interessenter om at udmønte strategien.

Læs Danmarks Miljøportals strategi