Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNye-Grundvandstemaer-på-Danmarks-Arealinformation

27-07-2017

 Nye Grundvandstemaer på Danmarks Arealinformation

Der er etableret 3 nye grundvandstemaer i Danmarks Arealinformation

​Den miljøfaglige følgegruppe for Grundvand har besluttet at etablere 3 nye temaer på Danmarks Arealinformation:

  • Grundvandsdannelse,
  • Indvindingsoplande indenfor OSD og
  • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

'Grundvandsdannelse' og 'Indvindingsoplande indenfor OSD' administreres af Miljøstyrelsen og 'Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse' administreres af kommunerne.

Temaerne findes henholdsvis under temagruppen "Drikkevand og grundvand "og "Grundvand(MST)".

grundvand1.png
 

Følgegruppen opfordrer kommunerne til at uploade polygoner med vedtagne indsatsplaner til det nye tema, så der kan skabes et nationalt overblik over indsatsplanlægningen. Der er udarbejdet en vejledning til, hvordan man opdaterer Indsatsplaner direkte i Danmarks Arealinformations editeringssite.

Dataansvarsaftalens bilag 3 er opdateret med de pågældende temaer og enkelte redaktionelle rettelser. Se Dataansvarsaftalens bilag 3 om Grundvand.