Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNye-overfladevandslinjer

02-11-2016

 Nye overfladevandslinjer til screeningsværktøj for jordforureninger

Nyt vandlinjetema vil blive vist på Arealinformations editeringssite


I arbejdet med de nye vandplaner er overfladevandslinjerne i færd med at blive opdateret. Det drejer sig om de overfladevandslinjer, som danner baggrund for screening af jordforureninger, der kan true overfladevandet. Overfladevandslinjerne vil snart blive vist i et vandlinjetema på Danmarks Arealinformations editeringssite. Temaet ventes publiceret inden årets udgang.


Screeninger for alle jordforureningslokaliteter genberegnes

Miljøstyrelsen står for at inddatere de nye data til Screeningsværktøjet. Efter inddatering af vandlinjerne foretages en genberegning af screeninger for alle jordforureningslokaliteter i DKjord. Såfremt de nye vandlinjetema ikke danner baggrund for ændringer i screeningsresultater, bibeholdes det eksisterende resultat. Såfremt der er ændringer i afstand eller antallet af overfladevandslinjer indenfor den kritiske afstand, vil et nye screeningsresultat for lokaliteten blive gældende. Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal er i kontakt med Danske Regioner om genberegningen af data.