Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNye-punktkildetemaer-er-publiceret-på-Arealinformation-

14-09-2012

 Nye punktkildetemaer er publiceret på Arealinformation

Temaerne R.B.U. (udledningspunkt) og R.B.U. (målested) indeholder en visning af udledningspunkter fra regnbetingede udløb til vandmiljøet.
Oplysningerne om placering og typen af udledningen stammer fra kommunernes og spildevandsforsyningsselskabernes indberetninger om spildevandsforholdene i kommunerne.

Betydning for oversvømmelsesrisiko
De regnbetingede udledninger bidrager med både vand og forurenende stoffer til vandmiljøet. De regnbetingede udledninger kan derfor have betydning for oversvømmelses­risiko og forureningen af vandmiljøet. Formålet med temaet er, at præsentere en geografisk placering af udledningspunkter i Danmark, sammen med data der beskriver udledningerne.