Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNye-spændende-funktionaliteter-på-Danmarks-Arealinformation

03-07-2013

 Nye spændende funktionaliteter på Danmarks Arealinformation

En lang række opdateringer og nye funktionaliteter er tilføjet Danmarks Arealinformation
Den 3. juli er en lang række opdateringer af Danmarks Arealinformation blevet implementeret. Det betyder bl.a., at nye funktionaliteter er tilføjet.


Blandt nyhederne skal nævnes:

En ny funktion gør det muligt at kopiere et eksisterende objekt, fx en polygon fra et lag/tema ind i redigeringslaget. Du kan vælge et område, fx en sø, fra temaet ’Beskyttede naturtyper’ (§3), som kan kopieres ind i laget ’Besigtigelse (flade)’. Følg trin-for-trin-vejledningen, og se hvordan du gør, i Miljøportalens Help Center: "Kopier objekt".

En anden ny funktion kan bruges, når du digitaliserer og gerne vil ’snappe’ til kanten/linjen af et eksisterende objekt, sådan at kanterne/linjerne er helt sammenfaldende (bruges i stedet for ’trace’-funktionen). Læs mere om funktionen i Miljøportalens Help Center: "Tilpas til kanten"​.

En tredje ny funktionalitet bliver, at du kan se de seneste rettelser. 

 

Af andre nye tiltag skal nævnes:

 • Temaet/laget ’Operationelle Sø og vandløbsstationer’ kan redigeres
 • Temaet ’Boringsnære Beskyttelsesområder’ er med i kortvisningen (viewer) og kan redigeres
 • Støjdata (en temagruppe med flere lag) er tilgængelige i kortvisningen (bemærk at du maksimalt kan tænde ét lag ad gangen)
 • Valgt polygon/objekt kan benyttes ved download af data
 • Valgt polygon/objekt kan benyttes ved søgning af naturdata 
            
 • Ejerlav kan vises på kortet
 • Metadata kan tilgås direkte fra temanavnet (gælder for de temaer, der har metadata). Se metadata ved at højreklikke på selve temanavnet i laglisten (aktivér ’Vis lag’ i menuen i venstre side af kortet). Metadata vil nu blive vist med en særlig miljøportalvisning i stedet for Geodata-Info’s visning og byder på lettere forståelige overskrifter.
 • GML-syntaks er rettet på baggrund af feedback fra GeodataDK
 • CSV-separator er ændret til semikolon, hvilket betyder at CSV-filer som du eksporterer fra Arealinformation nu kan åbnes direkte i Excel ved brug af dobbelklik
Følg desuden med i Miljøportalens Help Center​, hvor du kan følge trin-for-trin vejledninger og se spørgsmål og svar om de nye funktionaliteter.