Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNyt-datasæt-med-boringsnære-beskyttelsesområder-på-Danmarks-Arealinformation

20-12-2018

 Nyt datasæt med boringsnære beskyttelsesområder på Danmarks Arealinformation

Relevant i forbindelse med Bekendtgørelsen 2019

​Siden 2015 har Miljøstyrelsen afgrænset Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til indvindingsboringer til almene vandforsyninger. Med pesticidstrategi 2017-2021 blev det besluttet, at BNBO skal udpeges af staten i bekendtgørelse (fra 1.1.2019) om udpegning af drikkevandsressourcer. 

Det kommunale BNBO-datasæt, som hidtil har kunnet findes på Danmarks Arealinformation er derfor nedlagt, og er erstattet med et statsligt BNBO-datasæt, som indeholder BNBO, der udpeges med bekendtgørelsen 1. januar 2019

De øvrige datasæt i temagruppen ”Drikkevand og grundvand (fra Miljøstyrelsen)”, som indeholder udpegninger fra bekendtgørelsen (Drikkevandsinteresser, Indvindingsoplande uden for OSD, Følsomme indvindingsområder og Indsatsområder) opdateres ved årsskiftet, når bekendtgørelsen træder i kraft.