Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNyt-grundvandstema-på-Arealinformation-

22-05-2012

 Nyt grundvandstema på Arealinformation

Der er offentliggjort et nyt tema fra Naturstyrelsen på Arealinformation - ’Indsatsområder med hensyn til nitrat’.
​Temaet viser arealer, hvor der er et dokumenteret behov for en særlig indsats over for udvaskningen af nitrat fra rodzonen til grundvandet, og hvor der er hjemmel til at gennemføre en indsats over for nitrat.

Indsatsområder mht. nitrat er udpeget inden for nitratfølsomme indvindingsområder på baggrund af en vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse.

Naturstyrelsen opdaterer løbende data i forbindelse med arbejdet med grundvandskortlægningen, der løber frem til og med 2015.