Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNyt-jordtema-på-Arealinformation

25-08-2014

 Nyt jordtema på Arealinformation

Igangværende påbud (jordforureningsloven) til registrering af kommunernes arealer, er kommet på Danmarks Arealinformation.

Registreringerne indeholder oplysninger, hvor der er meddelt påbud efter jordforureningsloven, f.eks. vedrørende undersøgelser, oprensninger eller andre afværgetiltag.

Kommunernes registrering af de Igangværende påbud i Danmarks Arealinformation vil fremover indgå i Ejendomsdatarapporten og dermed er endnu en oplysning, der indgår i rapporten blevet digitaliseret.

Der kan registreres "Aktivt påbud" og "Kun længerevarende krav". Når der meddeles et påbud, registreres det som et "Aktivt påbud". Når påbuddet er opfyldt, slettes registreringen igen. Ved længerevarende krav, der fortsat skal overholdes, opretholdes registrering som 'Kun længerevarende krav'.

Nye påbud meddelt efter 1. juli 2014 registreres fremadrettet, når påbuddet er meddelt til adressaten og/eller grundejer. Påbud meddelt før 1. juli 2014, der stadig er igangværende, registreres løbende frem til udgangen af 2015 (jfr. Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata,  BEK. 658 18/06/2014). Temalaget indeholder mulighed for at kommunerne frivilligt kan registrere påbud, hvor der jf. bekendtgørelsen ikke er krav om registrering på DAI, f.eks. §§ 40 og 41.