Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksOnline-luftmålinger-på-Danmarks-Arealinformation

04-03-2014

 Online luftmålinger på Danmarks Arealinformation

Flere nye lufttemaer på Danmarks Arealinformation
​Siden efteråret 2013 har Danmarks Arealinformation vist Online målinger fra luftstationer rundt om i landet, som bl.a. viser mængden af kulmonoxid og kvælstof i luften. Luft er nu blevet udvidet med flere temaer, som viser niveauer for luftkvalitet og luftforurening i byer, samt nationale modelberegninger af bl.a. kvælstofafsætning.
 
Med de nye temaer kan du finde oplysninger om bl.a. udviklingstendensen for luftkvalitet fra målestationer i Danmark samt modelresultater på nationalt niveau for luftkvalitet og atmosfærisk afsætning af kvælstof og svovl.
 
Modelresultaterne viser beregninger af koncentrationen på udvalgte stoffer ved udvalgte gadestrækninger i København og Ålborg. Det kan give offentligheden en indikator på luftkvaliteten helt ned på gadeniveau.
 
”Jeg er rigtig glad for, at vi har givet borgerne flere muligheder for adgang til selv at tjekke luftkvaliteten i de områder, hvor DCE har opstillet målestationer. Det skaber åbenhed og muliggør dialog for, hvordan vi i fremtiden sikrer en godt luftkvalitet ”, siger styregruppemedlem Lars Svendsen, DCE, Aarhus Universitet.
 
Lufttemaer trækker på en række data fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, som via Danmarks Arealinformation bliver tilgængelige for offentligheden på en ny måde. De online målinger fortages af DCE og opdateres hver hele time og giver derfor et aktuelt billede af luftens tilstand.