Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksOpdatering-af-overfladevandssystemer

22-07-2014

 Opdatering af overfladevandssystemer

Torsdag d. 24. juli opdateres WinBio, Fiskbase og MFSBase.

​​​På den månedlige systemopdatering (servicevinduet) for overfladevand vil der torsdag d. 24 juli blive lagt nye versioner af 3 systemer ud: WinBio, Fiskbase og MFSBase.

Bemærk: I den periode systemopdateringen forgår – torsdag 24. juli fra kl. 17 og nogle timer frem – kan systemerne ikke tilgås!

Nedenfor er beskrevet hvilke nye funktioner, som systemopdateringer medfører.

WinBio

 • Opdateringen betyder en ny version (4.8.2.0) af brugergrænsefladen, hvor det nu er muligt at registrere Dansk Fysisk Indeks (DFI) på NOVANA kontrolovervågningsstationerne i henhold til den tekniske anvisning: V05 Dansk Fysisk Indeks - DFI.  
 • Ligeledes er det - i forbindelse med bedømmelsen af det fysiske indeks på de operationelle overvågningsstationer - nu også muligt at registrere de 3 ekstra supplerende parametre: 'Lerdækning', 'Vandløbets dybde under terræn' og 'Middeldybde på strækningen'.
 • Der er desuden foretaget en opdatering af teksten på enkelte faneblade under NOVANA -> Undersøgelser, så de nu er i overensstemmelse med den tekniske anvisning V17 Vandplanter i vandmiljø.
 • Alle opdateringer i WinBio er konsekvensrettet i BioQuery.

Fiskbasen

I den nye version 38 er følgende tilføjet og rettet:

 • Stationstabellen er blevet udvidet med feltet "Vandmedie" og databasen er udvidet med tabellen "Stamdatatabellen Vandmedie".
 • En fejl i feltskemaet til fisketælling og –opmåling gjorde, at skemaet ikke virkede, hvis Windows var sat over til at bruge en anden international indstilling end dansk. Det er rettet, sådan at bl.a. talfelter og datofelter følger maskinens internationale indstilling.
 • Under visse omstændigheder kunne importen af XML fejle i forbindelse med kontrol af, om en Stations region allerede fandtes i databasen. Det er rettet.

MFSBase

I den nye version 345 blev følgende ændringer implementeret:

 • En fejl ved konvertering af koordinater fra geografiske koordinater til UTM er rettet.
 • Modul til genskabelse af fejlagtige stationskoordinater er lagt ind.
 • "Tørstofprct"-feltet var skjult på sedimentpulje skærmbilledet - oplysningen vises nu og kan redigeres.
 • Rettelse, så kodeliste STD00135 kan tilpasses, sådan at også arter,som ikke allerede er i databasen, kan vises.
 • "Sedimentfraktioner" omdøbt til "sedimentstørrelse".
 • Feltet "Laboratorium" i tabellen "proeveoplysninger" er nu SKJULT i brugerfladen og bør IKKE benyttes fremadrettet.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Miljøportalens support på mail support@miljoeportal.dk eller telefon: 72 54 64 64