Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksOrient_mynd_geom_dai_oml_ndb

20-10-2017

 Orientering til myndigheder vedr. geometrier i Arealinformation efter omlægning af Naturdatabasen

Genfinding af geometrier efter omlægning af Naturdatabasen
​​​​Danmarks Miljøportal har siden lanceringen af den nye Naturdatabase den 27. juli 2017 modtaget en række henvendelser fra kommunale medarbejdere vedr. problemer med at genfinde geometrier i de nye naturtemaer på Danmarks Arealinformation.

Der kan være to årsager til at objekter, ikke kan genfindes efter lanceringen af den det nye Naturdatabase.

1. Frasorteret i forbindelse med overførslen til den nye naturdatabase

Første grund til, at ikke alle geometrier er overført, kan skyldes at der aldrig har været koblet naturdata til de pågældende geometrier. Derfor har projektgruppen valgt, at disse geometrier skulle frasorteres i forbindelse med overførslen til den nye Naturdatabase. Naturdatabasens nye struktur har 1-til-1-forhold mellem geometri og data. Har man behov for at genfinde de geometrier, der før lå i Danmarks Arealinformations database, og som ikke er overført til den nye Naturdatabase, kan man hente tidligere temaer med tilhørende geometrier i tabel 1. 

Tabel 1
TemanavnLinks til download af Shapefiler i zip
Besigtigelse (flader)BESIGTIGELSE_FL_SHAPE.zip
Besigtigelse (linjer)BESIGTIGELSE_LN_SHAPE.zip
Besigtigelse (punkter)BESIGTIGELSE_PKT_SHAPE.zip
NOVANA stationerNOVANA_STATIONER_SHAPE.zip
NOVANA prøvefelterNOVANA_PROEVEFELTER_SHAPE.zip
NOVANA artsovervågning (punkter)NOVANA_ARTSFUND_PKT_SHAPE.zip
NOVANA artsovervågning (linjer)NOVANA_ARTSFUND_LN_SHAPE.zip
NOVANA artsovervågning (flader)NOVANA_ARTSFUND_FL_SHAPE.zip
DEVANO kortlægningDEVANO_KORTLAEGNING_SHAPE.zip
DEVANO dokumentationDEVANO_DOK_FELTER_SHAPE.zip
Fugleovervågning (flader)FUGLEOVERVAAGNING_FL_SHAPE.zip
Fugleovervågning (linjer)FUGLEOVERVAAGNING_LN_SHAPE.zip
Fugleovervågning (punkter)FUGLEOVERVAAGNING_PKT_SHAPE.zip
Artsfund (flader)ARTSFUND_FL_SHAPE.zip
Artsfund (linjer)ARTSFUND_LN_SHAPE.zip
Artsfund (punkter)ARTSFUND_PKT_SHAPE.zip

Disse temaer indeholder alle geometrier, der var registreret i de tidligere naturtemaer pr. 27. juli 2017. "Tomme objekter" kan herved kopieres fra temaet og uploades til NaturAppl, således data kan kobles til de tidligere indtegnede geometrier.

2. ​Vises i et nyt te​malag

En anden årsag, til at geometrierne ikke umiddelbart kan genfindes, kan være at den pågældende aktivitetstype nu vises i et nyt temalag. Fx vises nogle af de geometrier, som før var at finde i temalaget "NOVANA artsovervågning" ikke i det nye temalag "Overvågning af bilagsarter m.m.", men i "Overvågning af fugle". Der er nemlig med de nye visninger i Danmarks Arealinformation indført overensstemmelse mellem de overordnede naturovervågningsprogramtyper som aktiviteterne hører under i måden data vises på i Danmarks Arealinformation. Læs mere om ændringerne omlægningen har medført på Danmarks Arealinformation her: Ændringer i "Natur" på Danmarks Arealinformation

Du kan finde en samlet oversigt, over gamle og nye temanavne her.

Baggrund
I forbindelse med lanceringen af den nye Naturdatabase d. 27. juli 2017, blev naturovervågningsaktiviteternes geometridata samlet i Naturdatabasen. Geometrierne var indtil lanceringen af den nye Naturdatabase opbevaret i Danmarks Arealinformations database.

Data fra Danmarks Arealinformation er nu overført til Naturdatabasen, og fremover vil nye geometrier kun lagres i Naturdatabasen. Det betyder at Danmarks Arealinformation alene fremviser geometrierne og ikke opbevarer dem. 

I forbindelse med projektet vedr. den nye Naturdatabase, kunne det konstateres, at der fandtes en mængde data i Naturdatabasen, hvortil der ikke var tilknyttet geometrier i Arealinformation og en mængde geometrier i Arealinformation hvortil der ikke var tilknyttet data i naturdatabasen. 

Projektgruppen, besluttede i forbindelse hermed at geometrier, som ikke var koblet til naturdata (såkaldte "tomme objekter") skulle sorteres fra, og derfor eksisterer disse ikke i den nye Naturdatabase. Der er også data i Naturdatabasen, som ikke havde tilkoblet geometri. Disse kan kun fremsøges af myndighederne via programmet NaturAppl. Kun aktiviteter i Naturdatabasen, som både har data og tilhørende geometri, kan fremsøges og vises på DMPs søgeside, Danmarks Naturdata.

Projektgruppen er opmærksomme på de problematikker ovenstående kan medføre. Har du brug for at vende problemstilling med din repræsentant fra projektgruppen, er du velkommen til at tage kontakt til dem.

Kommunale repræsentanter i projektgruppen er flg.:
  • Eva Christensen, Favrskov Kommune
  • Per Johansen, Vejen Kommune
Miljøministeriets repræsentanter i projektgruppen er flg.:
  • Kristian Kjeldsen, MST
  • Jens Erik Lindegaard Hansen, MST
Har du spørgsmål til ovenstående, er du også velkommen til at kontakte Danmarks Miljøportals support.

Hvis du vil vide mere om Naturdatabaseprojektet, kan du læse mere her: Nyhed - Ny og forbedret Naturdatabase

Har du brug for hjælp til at komme i gang med den nye NaturAppl eller Danmarks Naturdata kan du finde vejledninger her: Danmarks Miljøportals Help Center