Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksOrtofoto-2014

25-09-2015

 Ortofoto 2014 er online

Arealinformation er blevet udvidet med ortofoto fra 2014
​​​
Ortofoto 2014 er publiceret på Arealinformation​ til glæde for de brugere, der har efterspurgt nyere luftfotos. Forsinkelsen skyldes tekniske problemer hos leverandøren af Arealinformation. 

Ortofoto 2014 er udarbejdet af COWI vha. luftfotos, der er taget i foråret 2014.

Brug slider-funktion til at se udviklingen

Ønsker du at se, hvordan et område har udviklet sig, kan du med fordel bruger slider-funktionen på Arealinformation. Slideren er en lille firkant, du kan trække i for at øge gennemsigtigheden af et lag fx et ortofoto. 

Har du tændt (= sat flueben) ved to ortofotos samtidigt, kan du med slideren gradvist gøre det ene ortofoto gennemsigtigt. Det gør det nemt at se, hvad der er sket af ændringer i det område, du har valgt at zoome ind på.   
 
På nedenstående billede er slideren indrammet i rødt og ortofoto 2004 bliver vist, mens ortofoto 2014 gradvist bliver gjort gennemsigtigt.


Ønsker du at bruge ortofoto 2014 gælder fgl. regler: 

COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort på Danmarks Arealinformation. Disse ortofotos må kun anvendes af Miljø- og Fødevareministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal. Ortofotoene må anvendes i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt.