Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksPULS---applikationer-der-gør-inddatering-nemmere

30-06-2014

 Applikationer til PULS der gør inddatering nemmere

For at smidiggøre inddateringer af data kan du benytte andre fagsystemer, der kan udveksle data med PULS.
​Hvorfor er PULS lavet som den er?
Grundlæggende var behovet især at få ensrettet den måde data organiseres på på landsplan. Derfor blev det besluttet at lave PULS som en avanceret national løsning til samling, validering og ensretning af data.

Det blev oprindeligt vurderet, at ønskerne til PULS’ brugergrænseflade ville være vidt forskellige alt efter brugernes arbejdssituationer. Så hvad angår inddatering af data, har PULS en brugergrænseflade, som især har til formål, at it-firmaer kan teste og udvikle fagsystemer, der er tilpasset brugernes forskellige behov og arbejdssituationer. PULS’ egen brugergrænseflade kan i mindre omfang desuden anvendes af brugerne, men er ikke et effektivt redskab ved løbende eller større indberetningsopgaver. 
 
Nemmere inddatering af data
For at smidiggøre inddateringer af data kan du benytte andre fagsystemer, der kan udveksle data med PULS. 
 
Fagsystemerne OPUS (udviklet af Orbicon), GIDAS (udviklet af EnviDan) og AnaMo (udviklet af Frontmatec) kan udveksle data med PULS. Pt indeholder både OPUS og GIDAS et modul vedr. regnbetingede udledninger (de oplysninger der lå i det gamle WinRIS). I forhold til udviklingen af et spildevandsmodul, som modsvarer det gamle WinSPV, er det endnu på tegnebrættet. 
Fagsystemet AnaMo har udviklet en pilot, der kan udveksle data med PULS.
 
Miljøportalen har løbende kontakt til EnviDan, Orbicon og Frontmatec. Status er pt.: 
  
EnviDan har i juni 2014 sendt et brev ud til alle forsyningsselskaber, hvor de beder om en tilkendegivelse på om der er interesse for et spildevandsmodul og i så fald, hvad behovet er. Du er også meget velkomne til at selv at kontakte EnviDan og høre om mulighederne for at få udviklet et spildevandsmodul. 
Kontaktperson i EnviDan: Marcus Tranbjerg (email: mat@envidan.dk) eller Claus Kobberø (mail: clk@envidan.dk).
 
Orbicon har ikke aktuelle planer om udvikling af det eksisterende OPUS. Orbicon afventer om forsyningsselskaber efterspørger produkter.
Kontaktperson i Orbicon: Kay Lindgaard Pedersen (email: kayl@orbicon.dk)

Frontmatec har udviklet en pilot, som udveksler data med PULS.  Fagsystemet er AnaMo og du kan læse mere på Frontamecs hjemmeside
Kontaktperson i Frontmatec: Jonas Munkholm Jensen, (email: jmj@frontmatec.com)