Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksPULS---femte-iteration-er-påbegyndt-

13-01-2012

 PULS - femte iteration er påbegyndt

PULS-projektet skrider planmæssigt frem
Fjerde iteration afsluttet
Den 6. januar 2012 afsluttedes fjerde iteration i projektet. De aftalte leverancer i iterationen omfattede:
  • Design af sikkerhedssetup
  • Opsætning af teknisk infrastruktur
  • Programmer til datamigrering
  • Webservice-Metode: OpretPunktkilde
  • Første udgave af den basale brugergrænseflade for PULS
Design af sikkerhedssetup
Design af sikkerhedssetup omfatter definition af brugernes roller og rettigheder ved anvendelsen af PULS. Det valgte design af sikkerhedssetup vil bl.a. afspejle brugernes behov for at data sikres mod forvanskning eller tab. Der tages udgangspunkt i anvendelsen af Danmarks Miljøportals eksisterende brugerstyringsløsning, der er baseret på Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0.
 
Programmer til datamigrering
Der er udarbejdet programmer til automatiseret gennemførelse af migrering af data fra WinRIS til PULS. Programmerne udfører korrigerende handlinger til afhjælpning af nogle af de problemer, der er blevet identificeret ifm. den tidligere gennemførte dataprofilering.
 
Webservice-Metode: OpretPunktkilde
Første udgave af webservicen ”Punktkilde” med én metode: ”OpretPunktkilde” er etableret. Metoden kan modtage en eller flere punktkilde-objekter til oprettelse i PULS-databasen.
 
Opsætning af teknisk infrastruktur
Den nødvendige tekniske infrastruktur for projektet er etableret. Der er etableret hhv. udviklings- og testmiljøer. Den tekniske infrastruktur er en forudsætning for efterfølgende udvikling, test og frigivelse af webservices og brugergrænseflader. DEMO-miljøer kan tilgås ved at åbne følgende links: PULS Services og PULS Brugergrænseflade.
 
Femte iteration påbegyndt
Den 9. januar 2012 påbegyndtes femte iteration i projektet. De aftalte leverancer i iterationen vil være:
  • Funktionalitet til oprettelse af geografiske objekter på Danmarks Arealinformation
  • Etablering af sikkerhedssetup
  • Indlæsning af stamdata
  • Vis stamdata (Liste-Ejer)