Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksPULS-dambrugsdata

19-12-2014

 PULS indeholder nu data fra akvakulturanlæg

Den 16. december 2014 blev data fra Magic Dambrug overført til PULS Basis, der dermed er den samlende database på punktkildeområdet i Danmark.

​​

​Kommuner, Miljøministeriet, anlægsejere og analyselaboratorier indberetter og godkender punktkildedata til PULS Basis i forbindelse med fx tilsyn, tilladelser og overvågningsprogrammer.
 

Foderforbrug kan indberettes til kommunen

Med udviklingen af dambrugsmodulet er det blevet muligt at inddatere data for akvakulturanlæg/dambrug i PULS Basis. Fra i dag den 18. december 2014 kan opdrættere således indberette deres foderforbrug til kommunen via PULS Basis. Se vejledning.

Ejere af akvakulturanlæg kan desuden lave deres årsindberetning. Se en kort vejledningsfilm, der viser dig, hvordan du gør.  

Roller og rettigheder

For at kunne inddatere data til PULS Basis, skal du have de nødvendige roller og rettigheder. Vær opmærksom på, at dine roller til Magic Dambrug ikke virker i PULS Basis. Det er din lokale brugeradministrator, der skal tildele dig rollen/rollerne. Medarbejdere i Miljøministeriet får tildelt roller af Statens IT. Se en oversigt over alle roller på punktkildeområdet.

Visning af data fra akvakulturanlæg (dambrug) 

Data om akvakulturanlæg vil efterfølgende blive vist påDanmarks Arealinformation i temaerne Akvakultur – udledningspunkt og Akvakultur – målested. Begge temaer ligger i temagruppen Spildevand.

Det vil være muligt at få en læseadgang til det lukkede fagsystem Magic Dambrug. Kontakt Miljøportalens support, hvis du ønsker læseadgang.

Inddatering til PULS Basis

Myndighederne har ofte deres eget fagsystem til inddatering og bearbejdning af data. Miljøportalen er bekendte med følgende fagsystemer, som er koblet til Miljøportalens punktkildesystem PULS Basis.

Her kan myndighederne inddatere data om regnbetingede udledninger (RBU) til PULS Basis:

OPUS (udviklet af Orbicon)
GIDAS (udviklet af EnviDan)

Miljøportalen er i færd med at indsamle oplysninger om, hvilke fagsystemer der er på vej til at kunne udveksle data med PULS Basis på områderne spildevand og akvakultur/dambrug. I løbet af januar 2015 vil vi lægge oplysninger om fagsystemerne på Inddater overfladevandsdata på miljoeportal.dk. Du vil også kunne holde dig orienteret i de næstkommende nyhedsbreve.

Har du ikke et fagsystem?

Hvis du ikke har et fagsystem, der kan udveksle data med PULS Basis, skal du kontakte din it-leverandør og høre om mulighederne for at få udviklet en løsning.

Hvis du selv ønsker at få udviklet et fagsystem til inddatering og udtræk af punktkildedata, kan du anvende Miljøportalens webservices. Du finder dem under Software og Udvikling/PULS på Miljøportalens hjemmeside.

Ansvar for vedligeholdelse af data

Bestyrelsen for Danmarks Miljøportal godkendte i november 2014 dataansvarsaftalen, der beskriver, hvem der har ansvaret for vedligehold og inddatering af punktkildedata. Se dataansvarsaftalens bilag 4 . 

​​