Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksPULS-udvides-med-badevandsdata

01-04-2015

 PULS udvides med badevandsdata

​Danmarks Miljøportals bestyrelse har besluttet at udvide PULS-databasen med myndighedernes data om badevandskvalitet. Danmark skal ifølge EU’s badevandsdirektiv årligt indrapportere data om vandkvaliteten på strande og ved badesøer. Data ligger til grund for EU’s klassificering af badevandskvaliteten.

Kommunerne har ansvaret for at udpege badeområder og foretage badevandsprøver i løbet af badesæsonen fra maj til september. Laboratorier udtager og analyserer prøver, hvorefter de indsender analyseresultaterne til kommunen. Kommunerne skal løbende offentliggøre analyseresultaterne. Efter badesæsonen skal kommunerne indrapportere prøveresultaterne til SVANA (tidl. Naturstyrelsen). SVANA sender det landsdækkende resultat til EU. I dag foregår kommunernes arbejde med badevandsdata i lokale versioner af systemet Mermaid. Data bliver manuelt indsendt til SVANA, hvor data sammenstilles.

PULS-databasen kan understøtte en samlet digital arbejdsgang, som sikrer en effektiv indsamling, kvalitetssikring og rapportering af badevandsdata i Danmark på tværs af myndighederne. Derudover vil det være muligt løbende at se data om badevandskvaliteten på Danmarks Arealinformation. Historiske badevandsdata fra kommunernes lokale databaser vil blive overflyttet til PULS-databasen.

PULS vil blive udvidet med et modul til badevandsdata. I applikationen PULS-basis, der er udviklet til test af databasens webservices, vil det være muligt at indberette og læse data. PULS-basis omfatter  ikke en egentlig løsning til indberetning, analyse og fortolkning af resultater. Det vil være private it-leverandører, som kan tilpasse myndighedernes fagsystemer til indberetning af badevandsdata til PULS.

Danmarks Miljøportal har kendskab til, at DHI vil udvikle et system koblet til de nye PULS-webservices. Derudover findes der en række it-leverandører, som har erfaringer med at udvikle systemer koblet til PULS. Læs mere.

Så kontakt din it-leverandør for at få mere viden om mulighederne for tilkobling til PULS.


Det forventes at være muligt at indrapportere badevandsdata i PULS i badesæsonen 2016.