Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksPortal-om-overskudsjord-tager-form

05-02-2014

 Portal om håndtering af overskudsjord tager form

Se et udsnit af den kommende Portal der skal håndtere overskudsjord
På styregruppemødet for Portal om overskudsjord fik styregruppen og projektgruppen demonstreret første del af prototypen til håndtering af overskudsjord. Da projektet kører efter en agil udviklingsmetode, vil leverandøren efter hvert udviklingsstep illustrere en funktionel del af portalen.
 
I første udviklingsstep ønskede man at kunne oprette sig som bruger, søge efter et jordparti samt søge efter en jordmodtager. Skærmbilledet nedenfor viser denne basisfunktion. På skærmbilledet er valgt oversigtskort og de farvede prikker viser, hvem der søger efter jord eller vil af med jord. Derudover er forskellige jordforureningstemaer vist.
 
 jordportal.png
Styregruppen godkendte demonstrationen og næste udviklingsstep er i gang, hvor det bl.a. vil være muligt at definere jordtyper. Der bliver afholdt en workshop i marts med deltagelse af interessenter fra kommuner, regioner, transportører, bygherrerne o.a. hvor de skal komme med input til det videre forløb.  
 
Portal om håndtering af overskudsjord er et pilotprojekt, som bliver drevet af Region Hovedstaden for at fremme en bæredygtig håndtering af overskudsjord. Danmarks Miljøportal er partner i projektet og deltager med medfinansiering og projektledelse.