Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksProblematikken-vedr--administrative-grænser-er-løst-

28-09-2012

 Problematikken vedr. administrative grænser er løst

Nyt Arealinformation er blevet udvidet til også at omfatte et samarbejdsmodul vedr. administrative grænser. Det betyder at sagsbehandling i grænseområderne forventes at blive betydeligt nemmere.
Nyt Arealinformation er blevet udvidet til også at omfatte et samarbejdsmodul vedr. administrative grænser. Samarbejdsmodulet gør det muligt for myndigheder at tegne objekter, der krydser fx kommunegrænserne, uden at disse skæres til flere objekter. De berørte kommuner, bliver herefter adviseret og skal godkende rettelsen før den bliver gældende. Problematikken vedr. de administrative grænser er hermed søgt løst, hvilket har stået højt på ønskelisten for mange GIS-medarbejdere og sagsbehandlere.

Nemmere sagsbehandling
Det betyder at sagsbehandling i grænseområderne forventes at blive betydeligt nemmere. Som eksempel er en sagsbehandler ude at besigtige et §3 område i en bugtning på et vandløb. Da vandløb giver en labil grænse mellem to kommuner, er den implemneterede kommunegrænse ikke nøjagtig og indbefatter derfor ikke hele det besigtigede område. Efter den nuværende praksis ville sagsbehandleren være nødsaget til kun at tegne de dele af arealet, der ligger inden for den tegnede kommunegrænse anno 2007.

Advis til nabokommunen
I det nye Arealinformation, kan miljømedarbejderen tegne hele det besigtigede areal. Herefter sendes en advis til nabokommunen, der viser det ændrede §3-område. Den berørte kommune vurderer, at det indtegnede område reelt ikke ligger i kommunens ansvarsområde og godkender derfor rettelsen uden sagsbehandling. Herefter vises det nye areal som gældende i Arealinformation. Yderligere eksempler kan findes i vores Help Center​ efter den 1. november 2012