Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksProjekt-B-boring-–-Leverandøren-er-i-gang-med-udvikling-af-fase-2

03-02-2014

 Projekt B-boring: Leverandøren er i gang med udvikling af fase 2

​Projektgruppen for B-boringer er i fuld gang med fase 2

Fase 2 omfatter en udvidelse af Jupiterdatabasen, der er forbundet med jordforureningsundersøgelser og vil fremover kunne indeholde jord- og luftprøver og analyser.

Fase 2 omfatter prøvesteder, prøver og analyser til jord, luft og vand, som der udvikles snitflader til. Til indlevering af analyser anvendes ’Stanlab’ snitfladen som er blevet udviklet i forbindelse med PULS projektet.

Det vil betyde, at myndighederne fremover kan ligge jord- og luftprøver for boringer og prøvesteder ind i den fællesoffentlige database Jupiter, som gør, at myndighederne på tværs kan få glæde af hinandens data.Projektgruppen har overleveret design og formkrav til GEUS, som er godt i gang med udviklingen. Projektet forventer, at løsningen kan testes i slutningen af februar og forventet at kunne komme i drift til sommeren 2014. 

Projektgruppen afholder informationsmøde for eksterne leverandører af fagsystemerne på jord og grundvandsområdet den 12.februar i Danmarks Miljøportal omkring udvikling af snitfalder til Jupiter databasen, så brugerne kan benytte deres nuværende fagsystem til inddatering af b-borings- og prøvestedsdata. Myndigheder og laboratorier skal derfor sikre i samarbejde med deres leverandører at koble deres fagsystemer op til Miljøportalens webservice.

Projektgruppen består af repræsentanter fra parterne bag Miljøportalen (Staten, kommunerne og regionerne). Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Miljøportalen på miljoeportal@miljoeportal.dk