Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksRamboell-indleverer-data-til-Naturdatabasen

20-12-2016

 Rambøll indleverer data til Naturdatabasen

Data deles til gavn for myndigheder og offentlighed

​Rambøll har udviklet sit eget indleveringsmodul, der kan indlevere udvalgte data til Naturdatabasen. Idéen med modulet er, at naturmedarbejdere i Rambøll kan indlevere naturdata fra bl.a. VVM-undersøgelser, så andre interessenter bl.a. myndigheder og offentligheden kan få glæde af data.

"Da vi begyndte udvikling af ny database til vores feltdata, synes vi, det var oplagt at finde en form, der gjorde indlevering af data til Naturdatabasen mulig. Vi har valgt at bruge Miljøportalens webservice til at overføre data, og har udviklet en simpel webapplikation, der kalder webservice op og kobler data. Vi er meget glade for, at det nu er muligt at dele den viden om naturen, som indsamles i forbindelse med fx VVM-projekter til gavn for fremtidig naturforvaltning".

Kristine Kjørup Rasmussen, chefkonsulent i Rambøll


Data deles til gavn for myndighed og offentlighed

Mange har glæde af, at der er let adgang til data om vores fælles natur og miljø. En øget tilgængelighed til kvalitetssikrede data, giver bl.a. myndigheder og andre interessenter et bedre grundlag for at vurdere miljøtilstanden i Danmark.

Data kan indgå i nye sammenhænge

Data der indsamles til et bestemt formål kan benyttes i mange andre sammenhænge og være meget værdifulde bl.a. benyttes artslister, udarbejdet i forbindelse med § 3-registreringer, også til Biodiversitetskortet og de kommuner, der laver Naturkvalitetsplaner. Ved at levere data til Miljøportalen, er det muligt at fremsøge alle data ét sted. 

Rambølls naturdata

Rambøll har netop indleveret de første naturdata til punkttemaet ved at anvende § 3- besigtigelsesformularen, som kommunerne typisk anvender. Data vises på Arealinformation i temalaget 'Naturregistreringer (VVM o.a.) (punkter)'. I øjeblikket afventes den endelige godkendelse før data kan fremsøges via NaturAppl fra Naturdatabasen.​


Figur 1: Temalag i Arealinformation under temagruppen 'Naturdata'


Data stammer fra VVM-undersøgelser

Rambølls naturdata stammer hovedsageligt fra VVM-undersøgelser fra forskellige anlægsprojekter i by og åbent land. Myndigheder, der bestiller VVM-undersøgelserne i forbindelse med store anlægsprojekter, får nu gavn af rådgivernes indsamlede data, som de efterfølgende kan benytte i sagsbehandling og i udarbejdelse af naturplaner mv.

Hvordan hentes data?

Når Rambølls data er godkendt, bliver det muligt at fremsøge naturregistreringerne i NaturAppl. Vælg 'Hent aktivitet' og sæt søgefilteret 'Myndighed' til 'Rambøll Danmark A/S' ​

Figur 2: I NaturAppl kan de data Rambøll har indleveret søges frem


Den geografiske placering af Rambølls naturdata kan desuden ses på Arealinformation. Se vejledning i fremsøgning af naturdata for information om, hvordan data fremsøges.

Figur 3: Den geografiske placering af naturregistreringerne er synlige på Arealinformation


Læs mere

Bliv dataleverandør til Miljøportalen
Naturdata fra organisationer og virksomheder