Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksRenseanlægsdata-i-PULS

29-04-2014

 Renseanlægsdata i PULS

Miljøportalens punktkildedatabase (PULS) blev d. 24. april udvidet med data fra renseanlæg.

​​I PULS kan man nu tilgå data fra renseanlæg med tilhørende målesteder og udledningstilladelser, da disse data er blevet overført fra WinSPV. PULS erstatter dermed WinSPV, som tidligere var systemet til indberetning af data vedr. renseanlæg.

PULS understøtter den digitale arbejdsgang for myndighedssagsbehandleren. Indrapportering af data sker fremover direkte fra laboratorierne. Valideringen af data sker efterfølgende hos forsyningens driftsleder eller hos den kommunale sagsbehandler i forbindelse med tilsynskontrol af private renseanlæg. Herefter kan Naturstyrelsen ved tilsyn og kontrolberegninger af forsyninger nemt udtrække de nødvendige data.

Miljøportalen stiller en basal brugergrænseflade til rådighed for brugerne, hvor man manuelt kan indberette data og udføre enkle beregninger. I den basale brugergrænseflade kan man:
- Oprette og redigere punktkilder
- Validere data, som laboratorierne har indberettet
- Lave udtræk af beregnede data
- Udføre beregninger
- Indlægge retsgrundlaget (udledningstilladelsen)

Den basale brugergrænseflade indeholder begrænset funktionalitet og ingen hjælpeværktøjer. Derfor anbefales det, at brugerne tager kontakt til deres it-leverandør for at få udviklet eller købt en brugergrænseflade, som tilpasses brugernes behov fx Envidan eller Orbicon.

Man tilgår PULS via Miljøportalens brugerstyring, hvilket har styrket sikkerheden omkring adgang til renseanlæggenes data, hvilket tidligere var en udfordring i WinSPV. Brugerne får tildelt en adgang, som betyder, at de kun kan indberette og ændre i egne data. Laboratorierne skal have underskrevet en brugeraftale med Danmarks Miljøportal for at kunne indrapportere data i PULS. Forsyninger skal benytte Nem-Login for at tilgå PULS og kommunerne slipper derfor at tildele dem en adgang.

I Miljøportalens Help Center kan du få mere viden om, hvordan du får adgang til PULS mv. Se ”Rettigheder til PULS”.​

Projektgruppen og Danmarks Miljøportal har løbende inddraget brugerne i udviklingen af PULS. Der er blandt andet blevet afholdt en del møder med laboratorierne, både online og i form af workshops. Thea Marie Andersen, udvikler fra ALS Denmark A/S siger: ”Vi er glade for samarbejdet. Især at vi er blevet inddraget godt undervejs og føler at vi har været med til at præge udviklingen”.

Projektgruppen og Miljøportalen forsætter udvikling i PULS, hvor næste leverance er data vedr. Akvakultur. Husk at du på Miljøportalens releaselog, kan følge med i vigtige datoer for udviklingen af PULS.