Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksResultater-fra-workshops-Natur-Miljoe-2016

15-07-2016

 Resultater fra workshops afholdt på Natur og Miljø 2016

De mange deltagerinput er bearbejdet og præsenteres her.

​​På Natur & Miljø-konferencen den 9. juni 2016, havde Miljøportalen den glæde at invitere til fem workshops med hver sit tema. Deltagernes input og kommentarer er blevet bearbejdet og resultaterne er værdifulde i Miljøportalens videre arbejde med at forbedre infrastrukturen af data og systemer på miljøområdet. 

Resultaterne tegner et nuanceret billede af, at der er stor værdi i at øge tilgængeligheden af data; at integration af systemer, digitale værktøjer og fokus på udtræk af data er nogle af de vigtigste forhold til at sikre bedre sagsbehandling. Læs mere i den samlede opsummering af resultater fra de fem workshops på Natur & Miljø 2016


De mange deltagerinput er en rigtig god ballast i forhold til en videre dialog og prioritering af det fællesoffentlige samarbejde mellem kommuner, regioner og stat i Danmarks Miljøportal.​ Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for den store opbakning, Miljøportalen blev vist på konferencen!

Læs deltagerinput for de enkelte workshops neden for. Eller gå direkte til den samlede opsummering af alle deltagerinput nedest. 

Workshop session 3.1: Digital borger- og virksomhedsinddragelse i miljøforvaltningen​

Borger- og virksomhedsinddragelse bliver ofte set som et gode og crowd sourcing er det nye buzz word. På denne workshop om digital borger- og virksomhedsinddragelse i miljøforvaltningen forsøger vi at få begreb om, hvordan borgere og virksomheder kan bidrage med viden og data, og hvad det vil betyde for kommunikationen med borgerne. 

Deltagerinput og kommentarer W 3.1.

Workshop session 3.2: Bedre anvendelse af miljødata​

Data er grundlaget for en stor del af arbejdet i miljøforvaltningerne. Hvordan sikrer vi, at anvendelsen af data bliver optimal? Hvilke data og hvilke systemer og funktioner mangler vi for at opnå en bedre anvendelse af miljødata?

Deltagerinput og kommentarer W 3.2.

Workshop session 3.3: Bedre sagsbehandling med miljødata​

Sagsbehandling anno 2016 - hvor vi befinder os i en digital verden med mange muligheder - og måske også begrænsninger.
Er der en måde, hvorpå vi kan styrke sagsbehandlingen? Er der behov for lov- og regelændringer eller andre justeringer? Og hvori ligger udfordringerne i forhold til at dele ud af erfaringer med brugen af data?
En bedre sagsbehandling er temaet for workshop 3.3.


Deltagerinput og kommentarer W 3.3.

Workshop session 3.4: Digital fremtid. Teknik- og miljøområdets digitale perspektiver

Workshop 3.4. fik til opgave at kigge i krystalkuglen for at se, hvad fremtiden bringer på teknik- og miljøområdet. Samtidig blev det diskuteret, hvilke værktøjer der kunne være behov for til ledelsen, så de bliver bedre rustet til at prioritere og allokere ressourcer. 
Grupperne fik desuden til opgave at diskutere, hvordan bedre formidling kan øge tilliden til natur- og miljøpolitikken. 


Deltagerinput og kommentarer W 3.4. 

Workshop session G3 Natur på Naturfagsporet

Resultaterne fra naturworkshoppen tegner et nuanceret billede af, at der er stor værdi i at indsamle og bruge VVM- og Artsportaldata. Der blev desuden identificeret anvendelsesmuligheder på tværs af myndighedsgrænser, som vi i Miljøportalen ikke selv var klar over. Det er en rigtig god ballast i forhold til en videre dialog og prioritering af det fællesoffentlige samarbejde mellem kommuner, regioner og stat i Danmarks Miljøportal.​

Deltagerinput og kommentarer G3 Natur


Samlet opsummering 

Samlet opsummering af resultater fra alle fem workshops


Rådata

Rådata - deltagerinput fra workshop 3-1 til 3-4 - Natur og Miljø 2016

Rådata - deltagerinput fra workshop G3 Natur - Natur og Miljø 2016