Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksRotterne-sætter-spor-i-Miljøportalen

30-04-2015

 Rotterne sætter spor i Miljøportalen

Holstebro kommune er en af de første kommuner, som har fået lagt data ind i Rottereden. Læs, hvordan det er gået og få et par gode råd med arbejdet med rotteanmeldelser.

​​

Fra årsskiftet har kommunerne kunne indberette rotteanmeldelser til Rottereden, som er den nye fælles offentlige rottedatabase.

Holstebro kommune er en af de første kommuner, som har fået lagt data ind i Rottereden. Siden 1. januar 2015 har kommunen haft 351 anmeldelser, hvor 200 er afsluttet og sendt til Rottereden. Holstebro kommune bruger Geoenviron Rotter - et sagsbehandlingssystem til rotteanmeldelser, som har en direkte kobling til Rottereden.  


Om overgangen til Rottereden

Fuldmægtig Gitte Reber fra Holstebro kommune fortæller om overgangen til Rottereden: ” Vi er kommet godt fra start. Der har selvfølgelig været lidt, som skulle rettes til undervejs. Men da jeg har været med fra starten, har jeg kunnet påvirke Geokon’s løsning, så den blev tilpasset vores behov i Holstebro. F.eks. har vi i Holstebro kommune brug for en forsinkelse på 32 dage for indsendelse af anmeldelser til Rottereden, da anmeldelsen skal kunne genåbnes indenfor 30 dage, hvis der kommer en ny anmeldelse på samme lokalitet ”. 

Samarbejde med rottebekæmpere

Gittes samarbejde med kommunens it-afdeling og rottebekæmperne har været helt central for at få en god start. ”Jeg har i opstartsperioden afsat ekstra tid til dialog med rottebekæmperne, vores it-afdeling og leverandøren af vores rottesystem for at sikre, at vi kom godt i gang. En af de største omvæltninger har været, at navngivningen er lidt anderledes fx er kategorierne for årsagen til rotteforekomsten anderledes, end hvad vi er vant til. Det har betydet, at jeg løbende har været i dialog med bekæmperne, da de skal indarbejde en ny rutine for indberetning”, siger Gitte. 


SVANAs rapporter giver et samlet overblik over rotteanmeldelser

Lige nu kan kommunerne aflevere data til Rottereden, men Gitte ser frem til SVANAs rapporter, som viser et samlet overblik over rotteanmeldelser, giftanvendelser mm. på både kommune- og landsplan. SVANA forventer, at disse rapporter vil være tilgængelige på deres hjemmeside inden sommer.
”Vi er i fuld gang med at få de sidste detaljer på plads omkring rapporterne. De første rapporter vil vise data fra 2014, men vi forventer, at de indberettede data fra 2015 snarest også vil blive tilgængelige”, siger rottekonsulent Kirsten Søndergaard fra SVANA.

Kirsten opfordrer derfor kommunerne til at komme i gang med at indberette rotteanmeldelserne, så SVANA kan vise et aktuelt og retvisende billede af rotteforekomster og giftanvendelsen i Danmark.  

Gode råd til kommunerne

Holstebro kommune er vant til at arbejde digitalt med rottedata f.eks. med visning på GIS-kort. Et nyt rottesystem var derfor ikke skræmmende. Så da Danmarks Miljøportal spørger Gitte om, hvad man skal være forberedt på som kommune, giver hun gerne et par gode råd:
  • Informer dine bekæmpere: Det er hovedsagelig bekæmperne, som skal blive fortrolige med de nye rutiner og arbejdsgange. En god dialog med dem fra starten har været altafgørende for, at de var klar.
  • Afsæt ekstra tid i opstartsfasen: Der vil være behov for en tættere dialog med bekæmpere, it-afdelingen og it-leverandøren for at sikre, at rutiner og systemer tilpasses. Men derefter er det samme tidsforbrug, som kommunen og bekæmpere vil bruge på anmeldelserne. 
  • Brug dit ERFA-netværk: Brug dit ERFA-netværk til at tage dialogen med it-leverandørerne og SVANA fx ved at invitere dem med til møderne.
Danmarks Miljøportal har kendskab til 4 kommercielle rottesystemer, som er koblet til Rottereden. Læs mere om dem på siden Er du rottebekæmper?  

Har du spørgsmål omkring Rottereden, kan du kontakte Miljøportalen på support@miljoeportal.dk