Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksSTANDAT-udfases

20-03-2015

 STANDAT-indberetning udfases 1. maj 2015

STANDAT-indberetning af borings- og drikkevandskontrol til Jupiter udfases.
​​Laboratoriernes mulighed for at indberette borings- og drikkevandskontrol til Jupiter via STANDAT ophører pr. 1. maj 2015. Fremadrettet kan kontrollerne indberettes via webservices.

Laboratorierne vil med de nye webservices løbende kunne overføre prøvedata til Jupiterdatabasen, som myndighederne derefter kan trække fra deres fagsystem, som er koblet til Jupiter.
 
De nye webservices for indberetning af prøver/analyser for de lovpligtige drikkevands- og boringskontroller erstatter den nuværende STANDAT-indberetning til Jupiter, og derfor har bestyrelsen besluttet at udfase STANDAT-indberetningen.
 
Frem til maj 2015 er det muligt at benytte både de nye webservices, men også det eksisterende STANDAT-format for indberetning.
 
De enkelte laboratorier opfordres til allerede nu at udvikle og opsætte de nye webservices til deres systemer. Dele af de nye webservices til Jupiter har kobling til PULS-databasen, som betyder, at hvis du ønsker at lægge både prøvedata ind til Jupiter og PULS, vil du skulle skifte adressen til en anden stanLab-service. Den samme bruger vil dog have mulighed for at lægge data ind i både Jupiter og PULS.
 
Laboratorierne er blevet informeret om at STANDAT udfases.
Hvis du har spørgsmål, bedes du skrive til miljoeportal@miljoeportal.dk