Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksScreeningsværktøj

19-01-2015

 Screeningsværktøj til jordforureninger

Screeningsværktøjet er et it-værktøj, som regionerne skal anvende til at skabe overblik over de jordforureninger, der potentielt truer vandmiljøet.

​​
Danmarks Miljøportal har i samarbejde med Miljøstyrelsen fået udviklet et it-værktøj til screening, som regionerne frem mod 1. januar 2019 skal anvende til at skabe overblik over jordforureninger.

Screeningsværktøjet anvendes til at vurdere en potentiel forureningsrisiko fra kortlagte lokaliteter i forhold til nærliggende overfladevand. Det overordnede formål med screeningsværktøjet er at si​kre sammenhæng, ensartethed og fremdrift i identifikationen af de overfladevandstruende jordforureninger.

Fra 1. januar 2015 blev screeningsværktøjet en del af Miljøportalens løsninger. For at bruge værktøjet skal du være oprettet som bruger i Miljøportalens brugeradministration og have tildelt rollen: miljoe_jordforurening_screening_reg.

Log-in til screeningsværktøjet​. Læs mere om værktøjet på Miljøstyrelsens hjemmeside.​