Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksStatus-på-badevandssystemer

31-08-2016

 Status på badevandssystemer

Se hvilke systemer kommunale badevandsansvarlige kan benytte
​​
Med den nye badevandsdatabase er det muligt at indberette analysedata real time og på sigt få data vist på Arealinformation. Den nye database til data om badevandskvalitet er et nybygget modul til punktkildedatabasen PULS.


Systemer der udveksler data med PULS Badevand

Miljøportalen har kendskab til to leverandører, der har udviklet systemer, der udveksler data med PULS Badevand. Derudover tilbyder leverandøren af AnaMo at videreudvikle systemet, hvis der er kommuner, der er interesserede.

Nedenfor præsenterer leverandørerne selv deres systemer. 


Mermaid
Det nye web-baserede Mermaid-program er bygget, så brugeren meget hurtigt kan danne sig et overblik over tilstanden på alle strandene i kommunen. Systemet viser resultatet af de seneste badevandsundersøgelser via et farvet ikon, som enten viser grønt eller rødt, alt efter om resultatet er over eller under en brugerdefineret grænseværdi. Brugeren kan til enhver tid også gennemføre en klassifikationsberegning for at se, om sidste års klassifikation stadig ”holder”. 

Programmet vil lette arbejdet med badevandsadministration, da filosofien er, at hvis alt er som det skal være, kan man lukke programmet efter få minutter, idet man har fået det overblik, der er nødvendigt for administrationen af badevand. Pt forventes det, at programmet er færdigt i september, så det kan bruges af kommunerne ved den årlige gennemgang af data og klassifikationsberegning. 

DHI har fået tilsagn fra 61 kommuner om at købe det endelige program, når det frigives. 
​​Yderliger​e information hos Jesper G. Dannisøe: jda@dhigroup.com

​​NemPUL​S badevand
NemPULS er klar med de grundlæggende funktioner til at håndtere badevandsprøver i PULS-databasen. Platformen er udviklet til at håndtere alle fagområderne i PULS - det vil sige regnbetingede udledninger, spildevand, dambrug og nu også badevand. I forhold til badevand understøtter platformen i øjeblikket følgende funktioner:
  • Redigering af stationernes stamdata.
  • Oprettelse og redigering af prøver med analyseresultater, feltmålinger og observationer fra prøvetagningen.
  • Kvalitetssikring af prøver ved at godkende eller afvise laboratoriets indberetning.
  • Værtøj til grafisk at visualisere og sammenligne sæsonens analyseresultater og feltmålinger.
Vi arbejder på beregning af stationernes klassificering og udvælgelse af prøver til EU-indberetning mm., som vi forventer at være klar med i løbet af efteråret 2016. 
Kontakt os for at høre mere om NemPULS, eller prøv det gratis i dag på 
ww​w.nempuls.dk​​

​​AnaMo​​

​Frontamec vil videreudvikle AnaMo til at kunne  håndtere badevandsdata, hvis der er kommuner, der er interesserede.
​Kontakt Kim Nissen på mail eller telefon: kn@frontmatec.com - T: 20 75 26 54


I kan kan nu tjekke stationsdata og tidligere års analyserbadevandsdata

I forbindelse med udvidelsen af PULS-databasen med et badevandsmodul, er PULSBasis også blevet udvidet således, at I kan se og redigere data fx om jeres badevandsstationer. 

PULSBasis er dog tænkt som et test-system, og arbejdsgangene er derfor ikke optimeret til daglig brug.

Derfor opfordrer styregruppen for PULS Badevand jer til at købe et system (slutbrugerløsning), der er mere brugervenligt. En slutbrugerløsning anvender PULS' webservices til at visualisere, behandle og indberette data fra badevands- og kontrolstationer.​


Hvad skal kommunale badevandsansvarlige gøre

Styregruppen for PULS Badevand gør opmærksom på følgende opgaver:

1. Indkøb en slutbrugerløsning til håndtering af badevandsdata (se ovenfor)
2. Tjek og evt. rediger de stations- og analysedata, der er blevet migreret (overført) fra de lokale Mermaid-databaser til PULS Badevand
3. Sørg for, at den badevandsansvarlige er oprettet i Danmarks Miljøportals brugeradministration med rettigheder til at åbne PULS Badevand
4. Kontakt jeres analyselaboratorium angående deres indlevering af analysedata til PULS Badevand
5. Sørg for, at data for sæsonen 2016 er indlæst og godkendt i PULS Badevand inden 1.11.16


Om badevandsdatabasen

En fællesoffentlig badevandsdatabase er en forbedring i forhold til i dag, hvor data først indhentes fra de 88 badevandskommuner efter badesæsonen. Et opdateret og forbedret datagrundlag vil bidrage til en mere effektiv opgaveløsning for SVANAs (tidl. Naturstyrelsen) medarbejdere. Desuden vil det sikre et ensartet landsdækkende datagrundlag, hvor der er mulighed for at analysedata kan indberettes real time til PULS og på sigt automatisk offentligøres på Arealinformation.


​Har du brug for hjælp?