Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksVanDa-projektet-færdiggøres-i-2021

27-09-2018

 VanDa-projektet færdiggøres i 2021

Udviklingen af den nye overfladevandsdatabase bliver forsinket - forventes taget i brug 2021

​​Udviklingen af den nye overfladevandsdatabase, VanDa, bliver forsinket i et år, således at den nu forventes taget i brug primo 2021.

Årsagen til forsinkelsen skyldes, at et tilknyttet projekt med datamigrering er blevet forsinket i 12 måneder, da arbejdet har vist sig langt mere omfattende end først antaget. Arbejdet omfatter standardisering og flytning af i alt 250 mio. dataobjekter indsamlet siden 1970'erne. Det er først ved de første migreringstest, det er gået op for alle parter, at der skal arbejdes meget mere med de enkelte migreringsspor.

Hvert spor, f.eks vandkemi for sø, eller bundfauna for marin er meget forskellige i dataopbygningen og kræver en større indsats end forudset også for at sikre, at data bliver standardiseret på tværs. Dette er vel og mærke en indsats, som kun kan laves af de meget få personer, som har dyb indsigt i de gamle fagsystemer, datamodeller og den nye datamodel. Det er en kompliceret teknisk opgave, som har været større end først antaget.

Datamigreringen er et separat projekt i VanDa, og det udføres af Miljøstyrelsen og Århus Universitet. Miljøportalen assisterer i forhold til IT-tekniske aspekter. Miljøstyrelsen  og Århus Universitet har nu oprustet indsatsen ved at tilføre flere ressourcer og hyre eksterne konsulenter.

Forsinkelsen påvirker ikke overvågningen af natur og miljø. Udviklingen af VanDa skal ses som rettidig omhu i forhold til at få udskiftet de eksisterende systemer. De eksisterende systemer fungerer frem til VanDa tages i brug.

Det er besluttet at vente med udviklingen af brugergrænseflader og webservices indtil datamigreringen er gennemført. Dette har været et bevidst valg, da det vurderes, at de økonomiske risici, ved at lave brugergrænsefladerne først,​ er for store.

Fakta om VanDa-projektet

VanDa projektet omfatter en modernisering af i alt 6 fagsystemer, som bruges til registrering og kvalitetssikring af data om det danske vandmiljø.  Disse fagsystemer er forældede, er dyre at tilpasse og understøtter ikke mulighederne for at digitalisere dataflow og udnytte en række af nutidens smarte løsninger omkring kvalitetssikring af data, udstilling af data og dokumentation af data i forbindelse med den forvaltningsmæssige brug. Derfor har MST, KL og Regionerne aftalt i regi af DMP (Danmarks Miljøportal) at etablere en ny overfladevandsdatabase, VanDa, og afvikle de 6 eksisterende systemer. VanDa skal indeholde alle de historiske data, samt de nye data, der indsamles i fremtiden. Projektet har en samlet økonomi på 54,6 mio. kr.