Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksVandplaner-på-Arealinformation-

05-10-2012

 Vandplaner på Arealinformation

Miljøministeriets Vandplaner 2010-2015 kan ses på Arealinformation
Vandplantemaerne stammer fra Miljøministeriets Vand- og Naturplaner 2010 og trækkes fra Miljøministeriets GIS-platform.
Vælg profilen 'Vandplaner' i øverste venstre hjørne, hvor der står 'Landsdækkende'.

Vandplantemaerne omfatter:
 •     Hovedvandopland
 •     Miljømål
 •     Indsatsprogram og prioriteringer (første planperiode)
 •     Områdebeskrivelse, beliggenhed og afgrænsning
 •     Områdebeskrivelse, typologi
 •     Områdebeskrivelse, beskyttede områder
 •     Områdebeskrivelse, drikkevandsområder
 •     Påvirkninger
 •     Vandområdernes tilstand
 •     Indsatsbehov, miljøfarlige stoffer
 •     Stationsnet til nyt overvågningsprogram
 •     Det er muligt at se vandplantemaerne samtidigt med de øvrige temaer på Arealinformation.