Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksVarsling-aendringer-i-udtraeksmuligheder-af-jordforureningstemaer

02-03-2017

 Varsling: ændringer i udtræksmuligheder af jordforureningstemaer

I marts 2017 sker der ændringer i WMS/WFS-services for jordforureningstemaer.


Danmarks Miljøportal vil i løbet af marts 2017 (obs. udskudt til april, red.) flytte geometrier på jordforurening fra Danmarks Arealinformations database til Jordforureningsdatabasen DKjord, hvor de vil blive placeret sammen med fagdata. Det har længe været et ønske fra Den miljøfaglige følgegruppe for jord og bliver nu implementeret. 

Temaer der kan kan hentes via services

Efter flytningen vil det fortsat være muligt at hente flg. jordforureningstemaer via Arealinformations WMS/WFS-services:

•                DKJORD_NUANCERING

•                DKJORD_V1

•                DKJORD_V2

Se links til services nederst i artiklen.


Temaer der ikke længere vil kunne hentes via services

De foretagne ændringer betyder, at det ikke fremover er muligt at hente flg. jordforureningstemaer gennem Arealinformations WMS/WFS-services:

•                DKJORD_PROJEKTFASER​

•                DKJORD_UEK

•                DKJORD_UFK

​Ovenstående WMS/WFS-lag vil ikke være tilgængelige fra og med næste systemopdatering af Arealinformation (datoen for systemopdateringen vil blive meldt ud hurtigst muligt).


Har du spørgsmål?

Hvis ovenstående forårsager dig og din organisation store vanskeligheder, vil Danmarks Miljøportal meget gerne informeres.

Send os gerne en mail med oplysninger om, hvilke behov du har for at temalagene fortsat udstilles.​


WMS/WFS-services

DKJORD_NUANCERING, DKJORD_V1 og DKJORD_V2 vil som hidtil blive udstillet på Danmarks Arealinformation og tilbydes fortsat som WMS/WFS-services.

1. For at bruge servicen i Desktop-GIS

Du skal kopiere flg. link og sætte det ind i Desktop-GIS, der hvor du sætter forbindelsen til en WMS- eller WFS-service op. 

WMS:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WMSServer 

WFS:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer 

2. For at bruge servicen i en kortviewer (fx Arealinformation)

Du skal kopiere flg. link og sætte det ind i kortviewer: 

WMS:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS 

WFS:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS​