Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksVarsling-af-kommende-ændring-i-webservicen-”DAIdb”-fra-Danmarks-Arealinformation

23-08-2018

 Varsling af kommende ændring i webservicen ”DAIdb” fra Danmarks Arealinformation

Ændring i webservice med BNBO

​​​

Danmarks Miljøportal varsler hermed en ændring af WMS- og WFS-servicen "DAIdb" fra Danmark Arealinformation i december 2018. Efter ønske fra vores parter – Miljøstyrelsen og kommunerne – vil der komme en ændring af et tema fra Danmarks Arealinformation, som bliver udstillet med servicen "DAIdb". Temaet "Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)" som et kommunalt lag vil forsvinde i slutningen af året. Dette sker, fordi Vandforsyningsloven er ændret, så det nu er en statslig opgave at udpege BNBO. Derfor vil der komme et nyt BNBO-tema, som indeholder alle boringsnære beskyttelsesområder, men nu med staten som dataejer.

 

Alle som anvender servicen "DAIdb" skal være opmærksomme på, at temaet BNBO forsvinder fra servicen DAIdb i december 2018.

 

Det nye statslige tema vil i første omgang blive vist på Danmarks Arealinformation via en webservice fra Miljøstyrelsens Miljøgis. Det vil derfor også være hos Miljøstyrelsen, at 3. parter skal hente servicen og eventuelt downloade temaet.