Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksVarsling-af-kommende-ændring-i-webservices-til-Jupiterdatabasen--

06-12-2018

 Varsling af kommende ændring i webservices til Jupiterdatabasen.

Vigtig information til laboratorier og leverandører

​Danmarks Miljøportal varsler hermed at der kommer en ny pakke med webservices d. 7. januar, der vil erstatte JupiterRead og JupiterWrite og på sigt (når StanLab 2.0 er implementeret i mod Jupiter) B-Borings pakken.

Dette vil medføre at service JupiterRead og JupiterWrite vil blive lukket ned den 1. juni 2019 og derefter vil det kun være muligt at bruge den nye pakke.

Efter ønske fra Danmarks Miljøportals parter bliver de nye services i stil med JupiterRead og JupiterWrite, men med mulighed for at indsætte, opdatere og slette flere (f.eks. 100) poster i ét kald. Samtidig vil der på alle databærende tabeller blive tilføjet et GUID.

Den primære årsag til udviklingen af en ny webservice pakke er, at forbedre performance. De gamle services kan kun indberette én post pr. kald til Jupiter, hvilket gør indberetning af mange data, f.eks. en pejletidsserie eller samtlige data på et regions projekt, langsommelig og grænsende til umuligt. Derudover gør implementeringen af GUID'er i datamodellen det muligt at indsamle data i felten uden online kontakt til Jupiter produktionen, da en lokalt oprettet GUID kan refereres til, også efter at data er indberettet til Jupiter. Ændringerne betyder også at data ikke kan blive indberettet flere gange og at tredjepart systemerne lettere kan integrere op imod Jupiterdatabasen.

Ændringen er finansieret af Regionerne og Miljøstyrelsen.

​De nye services vil få følgende endpoints:

I test:

http://geusjuptest.geus.dk/miljoeportal.pcjupiterxl.1.0/PCJupiterXL

Og i produktion:

http://data.geus.dk/miljoeportal.pcjupiterxl.1.0/PCJupiterXL

 

OBS! De eksisterende services bliver ikke taget ud af drift. Dvs. alt hvad der virker før de nye services går i luften stadig vil virke efter implementering af de nye services indtil den 1. juni 2019.

 

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til ovenstående, er du meget velkommen til at tage kontakt til Danmarks Miljøportal support ved at skrive på vores kontaktformular