Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksVarsling-vedr--ændring-i-webservice-for-Rotter

24-08-2017

 Varsling vedr. ændring i webservice for Rotter

Kloakattribut i webservicen for rotter bliver fjernet. Ændringen vil blive implementeret i Release 2018-1
(Testmiljø: 25. januar 2018. Demomiljø: 8. februar 2018. Produktionsmiljø: 1. marts 2018)

For alle metoder, hvor der indgår Ejendom i input objekt, så fjernes muligheden for at sætte property ’’Kloakering”.

Ligeledes fjernes denne information for alle Read metoder i output objekt.

 

Eksempelvis for metoden ”UpdateEjendom” fjernes property ”Kloakering” forneden i rød font.

 

       <Method Name="UpdateEjendom">

          <Parameters>

            <InputObject Name="ejendom">

              <Props>

                <Prop Name="ExtensionData" Value="ExtensionDataObject"></Prop>

                <Prop Name="Bemaerkninger" Value="Dispensation grundet beliggenhed"></Prop>

                <Prop Name="Dispensation" Value="True"></Prop>

                <Prop Name="Ejendomsnummer" Value="Int32">

                <Prop Name="Husnr" Value="1"></Prop>

                <Prop Name="Id" Value="Guid"></Prop>

                <Prop Name="Kloakering" Value="True"></Prop>

                <Prop Name="Koordinatsystem" Value="UTM32N">

                <Prop Name="Postnr" Value="9800"></Prop>

                <Prop Name="SenesteRotteforekomst" Value="Nullable`1"></Prop>-->

                <!--<Prop Name="SenesteTilsynsdato" Value="Nullable`1"></Prop>-->

                <!--<Prop Name="Vejkode" Value="String"></Prop>-->

               <Prop Name="Vejnavn" Value="Anemonevej"></Prop>

              </Props>

 

Property ”Kloakering” fjernes i følgende Update metoder:

 • UpdateEjendom
 • UpdateRotteanmeldelse
 • UpdateTilsyn
 • UpdateSikringsordning
 • UpdateMySikringsordning

Property ”Kloakering” fjernes i output objekt fra følgende Search metoder:

 • SearchEjendomInAll
 • SearchRotteanmeldelse
 • SearchTilsyn
 • SearchSikringsordning
 • ReadMySikringsordning

Ændringen vil blive implementeret i release 2018-1:

 • Testmiljø: 25. januar 2018
 • Demomiljø: 8. februar 2018
 • Produktionsmiljø: 1. marts 2018