Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksVigtig-information-til-kommunale-rotteansvarlige

30-11-2015

 Vigtig information til kommunernes rotteansvarlige

Husk at indberette nøgletal i Rottereden
Al indberetning af kommunale rottedata skal ske i den nye rottedatabase: Rottereden. Der var medio november indberettet godt 60.000 anmeldelser i Rottereden, de fleste er af rotter, som det ses af skemaet herunder. 
 


Det er betydeligt færre end forventet, set i lyset af at der på landsplan har været mellem 140-175.000 anmeldelser årligt de seneste år. Det tyder på, at problemet med de manglende data skyldes en kombination af, at brugerne endnu ikke er kommet på systemet, og derfor mangler at indlevere data, og at integrationen mellem de kommunale slutbrugerløsninger og Rottereden ikke altid fungerer optimalt.

Den nye Rottedatabase er blevet til i et samarbejde mellem kommuner og Miljøministeriet, fordi der hos begge parter har været udtrykt ønske om mere, bedre og løbende opdaterede data til gavn for administrationen på området.
Det er essentielt for et godt og brugbart resultat, at alle kommuner har adgang og indrapporter alle kommunens anmeldelser mm. jf. dataansvarsaftalen​.
 

Alle skal indberette nøgletal i Rottehullet

Selvom kommunen har en slutbrugerløsning fx Geoenviron Rotter, Rotteweb eller Synchronicer RotteGIS er det alligevel vigtigt med en brugeradgang til Rottehullet, da der stadigt skal indberettes nøgletal om økonomi, rottespærrer, giftforbrug i sikringsordninger, kloakrottebekæmpelse, gebyr, indsats, påbud, handleplan og orientering.
 
Efter ønske fra kommunerepræsentanterne i arbejdsgruppen blev der også lavet en funktion, så sikringsfirmaerne kan indberette deres giftforbrug direkte i Rottedatabasen, uden at de også behøver blive sendt direkte til kommunen.
OBS! Det er vigtigt at kommunerne går ind i Rottehullet og godkender sikringsordningernes gift-indberetninger ellers kommer de ikke med i den samlede opgørelse. 

Den årlige indberetning skal ske via Rottehullet

Slutbrugerløsningerne til Rottereden er endnu ikke videreudviklet til at kunne håndtere den årlige indberetning af de mere overordnede og generelle oplysninger, og indtil leverandørerne har lavet denne integration, skal den årlige indberetning ske via Rottehullet. Det er ikke optimalt, at brugerne skal ind i flere forskellige rotte-systemer for at fuldføre deres arbejde. Miljøportalen har lavet alle de nødvendige forberedelser og nu ligger ansvaret for selve videreudviklingen hos leverandørerne af slutbrugerløsningerne.

Sådan får du adgang til Rottehullet

Før sommerferien sendte Miljøportalen oplysninger ud til alle kommuner og systemleverandører om, hvordan man får adgang til Rottedatabasen, så man kan aflevere og se data - som det er aftalt mellem parterne, at alle kommuner skal. 
For at få adgang til Rottehullet kræver det, at du har en brugerkonto til Miljøportalen og har fået tildelt en specifik rotte-rolle. Brugerne i kommunerne skal tage kontakt til deres lokale brugeradministrator, der har ansvaret for at tildele roller. Vejledning til oprettelse af nye brugere og roller til brug i Rottereden findes sidst i denne nyhed. 

Er der fejl i overførslen af data?

Til de kommuner der allerede har anmeldelser i Rottereden: I bedes lave nogle stikprøver for at se om alle data er registreret og overført korrekt. Det ser nemlig ud til, at der mangler væsentlige oplysninger i Rottedatabasen, og at alle data ikke er overført. Adresser, årsager, inde/ude, bekæmpelsesmetoder, giftforbrug, genbesøg er eksempler på oplysninger, I bedes tjekke. Ser oplysningerne i jeres eget system også rigtige ud i Rottehullet? Og har I alle nødvendige oplysninger med i egne systemer?

Kommunalt registrerede oplysninger om sikringsordninger og kampagnebesøg skal også i Rottedatabasen, men pt. ser det ikke ud til at de er overført. De eneste synlige sikringsordninger er dem, der er indberettet af sikringsfirmaerne selv. 
De fejl og mangler, der findes ved stikprøverne, skal selvfølgelig rettes. Er der tale om mangelfuld registrering af bekæmpelsesoplysninger (så må I tage fat i bekæmperen), fejl i overførsler/mapping (så må I tage fat i systemleverandøren) eller fejl i Rottedatabasen, så den ikke kan modtage data (så må I tage fat i Miljøportalen, som vil drøfte det med udvikleren).

Har I ikke selv mulighed for at se kommunens egne data i Rottedatabasen, så skriv til Miljøportalen på miljoeportal@miljoeportal.dk

Få hjælp til den årlige indberetning

Miljøportalen vil i samarbejde med Naturstyrelsen afholde tre webinarer om den årlige indberetning af rottedata. De afholdes hhv. den 4., 11. og 19. februar 2016, alle dage fra 10:00-10:30. 

Webinarerne er korte sessioner af online undervisning, hvor underviserens skærm deles og deltagerne undervejs kan stille spørgsmål skriftligt via chat. Alle kan tilmelde sig på miljoeportal.dk/omdmp/undervisning

Links til Rottehullet, vejledninger mv.
Link til Rottehullet

Vejledning til Rottedatabasen 
Vejledning til  Rottedatabasen

Vejledning til oprettelse af brugere og roller til brug i Rottereden

Korte vejledningsfilm

Oftest stillede spørgsmål

Ved yderligere spørgsmål
Har I yderligere spørgsmål, skal I skrive til Miljøportalens support på miljoeportal@miljoeportal.dk