Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksVil-du-have-adgang-til-den-nye-fællesoffentlige-rottedatabase-

10-06-2014

 Vil du have adgang til den nye fællesoffentlige rottedatabase?

Kunne det ikke være dejligt, hvis kommunerne ikke længere skulle indberette rotteforekomster manuelt til SVANA?
Det bliver snart muligt med den nye fællesoffentlige database, som samler rotteforekomster på tværs af hele Danmark. Med databasen vil SVANA (tidl. Naturstyrelsen) løbende vil kunne se kommunens indberetninger om rotter ved at hente dem digitalt fra Rottedatabasen også kaldt Rottehullet. Kommunerne slipper dermed for manuelt og skriftligt at indsende rotteforekomster årligt til SVANA. Dette skal både spare tid for kommunerne og SVANA, samt sikre at SVANA kan trække et samlet billede af den aktuelle situation af rotteforekomster både på landsplan og lokalt.
 
” I dag kan vi faktisk ikke sige noget om, hvad det aktuelle billede er af rotteforekomster i Danmark. Oversigterne over rotteforekomster bygger på de årlige beretninger, som kommunerne indsender til SVANA.  Med en fælles digital rottedatabase, vil det være muligt at få det billede løbende” siger Niels Hesthaven Sørensen, rottekonsulent i SVANA.
 
Dorte Ploug, Miljøplanlægger i Guldborgsund Kommune, glæder sig til den nye rottedatabase. Hun vurderer, at den vil spare kommuner og bekæmpere for manuelle indberetninger og gøre sagsbehandlingen nemmere, da dataene kan trækkes automatisk. Derudover siger hun: ”En fælles rottedatabase vil samtidig give os mulighed for at kigge på tværs af kommuner. Fx ved kommunegrænser vil det med en rottedatabase være muligt at se om nabokommunen har samme problem, og vi kan dermed lave en fælles plan for bekæmpelse af rotterne”.
 
Danmarks Miljøportal står for udviklingen og driften af den fællesoffentlige rottedatabase med tilhørende webservice. Sideløbende med rottedatabasen udvikler Miljøportalen en simpel basisapplikation, hvor kommuner og SVANA kan trække og indberette rotteinformationer digitalt, hvis de ikke ønsker at gøre det i eget fagsystem. Projektgruppen og Miljøportalen anbefaler dog, at kommunerne tager fat i deres rottesystemleverandør, så de kan sikre en kobling til Rottehullets webservice og dermed opnå automatisk indsendelse af data.
 
Projektgruppen har løbende holdt møder med leverandørerne, men leverandørerne afventer endelig tilbagemelding fra deres kunder i kommunerne.
Projektleder Morten Hesthaven fra Geokon siger: ”Vi har fulgt udviklingen af den fællesoffentlige rottedatabase tæt og er næsten klar til at gå i gang med tilkoblingen til kommunernes system, GeoEnviron. Vi vil om kort tid have en løsningsbeskrivelse og et tilbud klar til kommunerne og så afventer vi bare, at kommunerne, giver en positiv tilbagemelding på dette. ”
 
Hvis du er i tvivl om hvad de skal gøre, så kontakt Dorte Ploug (dop@guldborgsund.dk) og Lene Nørskov Skjødt (lns@aarhus.dk), som er dine kommunale repræsentanter i projektgruppen. 
 
Rottehullet forventes klar til brug ved årsskiftet 2014-15. Du kan følge med i udvikling ved at tilmelde dig Miljøportalens Nyhedsbrev eller gå på Miljøportalens hjemmeside.