Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksWFS-services-fra-Danmarks-Arealinformation-bliver-rettet-og-opdateret

20-04-2018

 WFS-services fra Danmarks Arealinformation bliver rettet og opdateret

Rettelsen forventes at ligge i Danmarks Arealinformations testsystem i slutningen af uge 16. Det forventes at være i produktion ultimo maj 2018

Den seneste opgradering af Danmarks Arealinformation i februar 2018, resulterede desværre i nogle fejl i WFS-services. Fejlene lå i den bagvedliggende standardsoftware. Softwareleverandøren har nu leveret en rettelse (hotfix), som Danmarks Miljøportal implementerer med næste systemopdatering af Danmarks Arealinformation. Rettelsen forventes at ligge i Danmarks Arealinformations testsystem i slutningen af uge 16, hvor det vil være muligt at teste rettelsen fra ESRI. Det forventes at være i produktion ultimo maj 2018.

Rettelsen omfatter især følgende 4 fejl i WFS-servicen:

 1. Visning af huller i polygoner som udfyldte polygoner.
  Efter rettelsen bliver polygoner igen vist med huller og ikke som udfyldte polygoner.
  Dette vedrører især temaet "Beskyttede naturtyper" (§3) og "Naturbesigtigelse, flade"

 2. Udstilling af flere temaer (lag) i 1 kald fejler.
  Denne fejl førte til, at man ikke har kunnet hente flere lag ind fra en WFS-service på én gang for et afgrænset område (bounding box).

   
 3. Manglende visning af felter af typer GUID i WFS-servicen.
  Dette vedrørte felter af typen "Object_id" og "Versions_id".
  Disse felter bliver nu igen vist.

  Den work- around i form af views, der blev lavet for at imødegå denne fejl, vil nu blive fjernet.

 4. Felter af typer single/float blev vist som type INT, og dermed uden decimaler.

  Denne fejl vedrørte indeksfelter i 3 temaer fra servicen "Natur". De berørte temaer er "Kortlægning af naturtyper, flade", "Naturbesigtigelse, flade" og "Naturbesigtigelse, linje".
  Efter rettelsen vil felter af typen single/float igen blive vist med decimaler.

   
 5. Datofilter virker ikke i WFS med "GetFeature capability".
  Efter rettelsen vil datofilter igen virke efter hensigten. 

ESRIs"hotfix" løser dermed en række fejl i WFS-services. Danmarks Miljøportal anbefaler alle, som anvender Danmarks Arealinformations WFS-webservices , at teste deres opsætning op imod Danmarks Arealinformations testmiljø, så man er helt sikker på, at ens eget GIS-program virker, når service­ændringerne kommer i produktion. De rettede services kan tilgås i test på følgende URL'er efter d. 19.4.2018:

https://arealinformation.test.miljoeportal.dk/gis/services/Natur/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://arealinformation.test.miljoeportal.dk/gis/services/DAIdb/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://arealinformation.test.miljoeportal.dk/gis/services/DKJord/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://arealinformation.test.miljoeportal.dk/gis/services/Husdyr/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://arealinformation.test.miljoeportal.dk/gis/services/Landbrugsdrift/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://arealinformation.test.miljoeportal.dk/gis/services/puls/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

https://arealinformation.test.miljoeportal.dk/gis/services/FKG/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS