Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksWMS-services-af-spildevandstemaer

17-07-2015

 WMS-services af spildevandstemaer på Arealinformation

Spildevandstemaer på Arealinformation ligger nu en separat service.

Denne nyhed er til GIS-administratorer og udviklere/leverandører, der trækker på Miljøportalens services fra Arealinformation. 

Vil du hente Arealinformation-temaerne som WMS- (eller WFS-service) findes de fleste temaer i én samlet service. Ikke alle temaer er dog med i den generelle service. Det gælder fx temaer under temagruppen "Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord" samt nu også temaer under temagruppen "Spildevand". 

Spildevandstemaer udstilles separat

Spildevandstemaer udstilles nu her: 
(indeholder udledningspunkt og målested for hhv. regnbetingde udledninger, renseanlæg og akvakulturanlæg)

​Samlede services til de fleste af Arealinformations temaer

Service bruges af kortviewere og GIS-programmer til at vise temaer fra Arealinformation som rasterdata. 

For at bruge servicen, følg link til WMS (i et GIS-program):
Samlet WMS-service  

eller link til GetCapabilities (i en kortviewer):
Samlet WMS-service i en kortviewer

Find links til både WMS- og WFS-service​​s i Miljøportalens Help Center: "Arealinformation og webservices"​.


Separate services til Arealinformations temaer

​I Miljøportalens Helpcenter​ finder du separate WMS/WFS-services der dækker fgl. temaer: 
  • Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord
  • Overfladevand/Luft
  • Kommuneplaner
  • Lokalplaner
  • Markblokke
  • Miljøtilsagn
  • Fredede fortidsminder,
  • Fredede fortidsminder, beskyttelsesområder