Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksWorkshop-med-brugerne-gav-mange-input-til-Projekt-”Jorddating-”-

16-12-2013

 Workshop med brugerne gav mange input til Projekt ”Jorddating ”

Projekt ”jorddating” er en ny jordportal, som skal gøre det nemmere at udveksle overskudsjord.
D. 6 november afholdte projektgruppen en opstartsworkshop, hvor en række interessenter fra myndigheder, rådgivere, byggeriet og jordhåndtere deltog. Projektgruppen oplevede et stort engagement fra interessenterne og fik samlet mange user stories. En user story er en sætning, som kort beskriver om en brugers handling og behov for funktion. Projektgruppen har efterfølgende haft travlt med at sortere og gruppere de mange user stories.
 
Da projektet udvikles agilt, kan man snart se de første resultater fra workshoppen ved hjælp af små demonstrationer. En agil udvikling forgår i små step i tæt samarbejde mellem it-udvikler og produktejer. Det forventes, at hvert step højst tager 3 uger, hvilket betyder, at der hurtigt vil kunne demonstreres en funktionalitet.
Den funktionalitet, som der arbejdes på nu, er at kunne annoncere og efterspørge jord. Senere forventes det at komme flere detaljer på om jordens beskaffenhed m.m. Planen er, at den første funktionalitet skal kunne demonstreres i januar. Inden da skal nogle af deltagerne fra workshoppen teste funktionaliteten.
Produktejer Jens Lind Gregersen fra Region Hovedstaden siger; ”En ny jordportal skal gøre det nemt for bygherrerne at udveksle overskydende jord i nærmiljøet, så vi på den måde kan nedbringe jordtransport på vejene og sikre en mere effektiv og energibesparende håndtering af jorden. Samtidig vil Jordportalen understøtte en øget ressourceeffektivitet, fordi genbrug af overskudsjord i visse tilfælde kan erstatte sand og grus som ellers skulle hentes i råstofgrave. ” 
Baggrunden for projekt Jordportal er, at Region Hovedstaden har igangsat en række projekter, der handler om at fremme en bæredygtig håndtering af overskudsjord. Danmarks Miljøportal er partner i projektet og deltager med medfinansiering og projektledelse.