Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation Linksafslut_NaturAppl

30-06-2017

 Husk at afslutte al arbejdet i NaturAppl senest 21. juli

​I forbindelse med opgraderingen af Naturdatabasen til en ny struktur skal alle indberetninger i NaturAppl være indleveret senest d. 21. juli 2017.

​En ny version af NaturAppl (NaturAppl 3.0) lanceres i perioden 21.-25. juli 2017. Lanceringen sker i forbindelse med idriftsættelse af en række ændringer af systemer og databaser som vedrører opbevaring og udstilling af naturdata hos Danmarks Miljøportal.

Det er vigtigt at alle endnu ikke indleverede aktiviteter i NaturAppl Gold indleveres senest d. 21. juli, da disse ikke vil være kompatible med den ændrede Naturdatabase eller nye version af NaturAppl.

Datastrukturen i Naturdatabasen ændres i forbindelse med projektet, hvilket betyder at kun data der er indleveret før idriftsættelsesdatoen af den nye version der bliver overført. Det er ikke muligt, at benytte lokalt gemte NaturAppl filer (.nat) til selv at overføre data. Det er kun aktiviteter, der er indleveret, der vil kunne findes i databasen efter konverteringen.

Bemærk at NaturAppl Gold ikke automatisk opdateres til den nye version. NaturAppl Gold afinstalleres, hvorefter den nye version af NaturAppl skal downloades og installeres.

Den nye version af NaturAppl kan downloades her fra d. 25. juli: 

https://naturappl.blob.core.windows.net/version3/NaturApplProd.msi​​

Bemærk også at der i perioden d. 21.-25., hvor ændringer implementeres, vil være lukket for indlevering, redigering og fremsøgning af data fra Naturdatabasen. I denne periode må man derfor påregne at skulle anvende papirskema til feltregistrering og efterfølgende indtaste dem i den nye version af NaturAppl.

Fra og med d. 21. lukkes for håndtering af aktivitetsgeometrier i Arealeditering (DAI editering), da geografi til naturdata fremover gemmes direkte i Naturdatabasen. I NaturAppl 3.0 vil det være muligt at se geometri direkte i applikationen. Bærmærk dog, at geometrier indleveret umiddelbart efter lanceringen først kunne ses på Danmarks Arealinformation fra og med d. 27. juli.

Miljøportalen og projektgruppen beklager de gener implementeringen af de nye tiltag måtte medføre.

Formålet med naturdataprojektet har været at give bedre muligheder for at udstille data, øge datasikkerhed og performance i dataflow. Dette har medført en lang række strukturændringer i selve databasestrukturen, oprydning i urene data, hvoraf mange ikke direkte er synlig for brugerne. De største ændringer, som opleves af brugerne er:

  • kortfunktion og basale muligheder for at oprette geografi i NaturAppl samt mulighed for download af offline-kort
  • sammenkobling af data og geografi, hvilket betyder 1-til-1 forhold mellem GIS-objekter og data. Det gamle objekt-id fra DAI vil ikke længere blive anvendt
  • mulighed for at geografisætte fx fotos inden for en besigtigelsesflade
  • mulighed for at myndighederne selv kan håndtere inventørnavne
  • en ny Danmarks Naturdata, hvorfra data kan fremsøges gennem kort, fritekst og andre filtre som fx bilag IV-arter
  • visning af geografi til naturdata i Arealinformation med bl.a. direkte link til de enkelte registreringer
Det har ikke været projektets formål at lave nye funktioner i fx NaturAppl. Ønsker om nye funktioner kan indmeldes til DMPs følgegruppe for Natur, der efterfølgende laver en prioritering inden for den tilgængelige økonomi. I opstartsfasen er der planlagt med en tre-måneders periode med fejlrettelser mv.​

DMP håber, at alle vil få glæde af projektet og de muligheder, som omstruktureringen af databasen vil give på længere sigt.