Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation Linkshoering-model-overfladevand

01-04-2016

 Høring om "Informations- og begrebsmodellen" for Overfladevandsdatabasen (det rene vand)

Danmarks Miljøportal er i gang med at udvikle en ny overfladevandsdatabase, VanDa.

Den nye overfladevandsdatabase vil blive den samlende database på det rene overfladevandsområde. VanDa vil erstatte de nuværende fagsystemer STOQ, WinRambi, WinBio, Aquabase, Fiskbase og MFSbase. VanDa forventes at blive lanceret i 2018.

I forbindelse med VanDa har projektgruppen lavet en "Informations- og begrebsmodel" for det rene overfladevand. Det er målet med tiden at udbrede modellen til at dække hele miljøområdet indenfor Danmarks Miljøportals fagområder. Projektgruppen har besluttet at lave en høring blandt Danmarks Miljøportals partnere (kommuner, regioner og staten), rådgivere, brugere, leverandører, laboratorier og andre interessenter.

Høringen slutter den 25. april 2016 kl 12.00. Vi ser derfor frem til at modtage dine kommentarer og spørgsmål til "Informations- og begrebsmodellen" på Miljoeportal@miljoeportal.dk med emne "Svar på høring af Informations- og begrebsmodel". 

"Informations- og begrebsmodellen" kan du finde her: Informations- og begrebsmodel - Overfladevandsdatabase 

Som supplerende information til "Informations- og begrebsmodellen" findes en beskrivelse af rammearkitekturen samt rammearkitekturens byggeblokke.