Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation Linksspoergeskemaundersoegelse-om-invasive-plantearter

26-11-2015

 Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til vurdering af danske terrestriske invasive plantearter

Formålet er at skabe et vidensgrundlag for at kunne lave en samlet videnskabelig trusselsvurdering af invasive plantearter.

​Ved du noget om dansk botanik, så deltag i spørgeskemaundersøgelsen. Det tager ca. 10 min at besvare spørgsmålene.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen skal bruges til at estimere, hvordan truslen fra danske terrestriske invasive plantearter opfattes på tværs af botaniske ekspertisegrupper i Danmark. Undersøgelsen er udarbejdet af specialestuderende og studentermedarbejder hos Aarhus Kommune, Steffen Larni Nielsen, i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Universitet.

Formålet med undersøgelsen er at skabe et bredt funderet vidensgrundlag på tværs af forskellige botaniske faggrupper for dermed at kunne lave en samlet videnskabelig trusselsvurdering af invasive plantearter. Desuden er det hensigten, at hjælpe kommunalt ansatte i den daglige naturforvaltning ved at få klarlagt, hvordan truslen fra de enkelte invasive plantearter opfattes i de forskellige kommuner. Trusselsvurderingen vil således bidrage med lokal viden omkring de invasive planter. Tillige vil andre trusselsvurderingsparametre indgå i den endelige analyse. Potentielt set vil denne analyse kunne give den kommunale naturforvalter et hurtigt overblik over truslen fra de listede invasive arter i egen kommune. 

​Udover at trusselvurderingen skal analyseres ud fra spørgeskemaundersøgelsens resultater, vil der blandt andet blive lavet et dataudtræk for de listede invasive arter igennem Danmarks Arealinformation via NaturAppl. Registreringer af arterne i Naturdatabasen vil således indgå som parametre i den efterfølgende trusselsvurdering. Samme dataudtræk lavede Steffen Larni Nielsen i 2014 i Aarhus kommune, og det var med til at give et godt billede af, hvilke af de invasive planter, der var problematiske i kommunen, og hvilke der ikke var.