Danmarks Miljøportal

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Software & udvikling​

Er du udvik​ler eller leverandør?

 

Miljøportalen opbevarer offentlige miljødata og stiller gratis webservices til rådighed for alle, som vil havde adgang til miljødata.

Har du en god idé til en applikation, som bruger miljødata eller er du leverandør til en myndighed, som skal have adgang til Miljøportalens databaser, så læs mere under Software & Udvikling.

Udviklingsprojekter​

​Følg med i Miljøportalens projekter og nye initiativer

Driftsstatus

Få overblik over evt. driftsforstyrrelser

Systemopdatering

Få en oversigt over planlagte systemopdateringer

Webservicetilgængelighed​

​Få en oversigt over services der er tilgængelige

 
MILJØPORTALEN - KORT FORTALT


 

 

Miljødata
Miljøportalens systemer

Miljøportalen stiller enkelte systemer til rådighed til inddatering og til søgning af miljødata.
Adgang til fagsystemer.

Derudover har myndighedernes it-leverandører udviklet applikationer, som kobler sig til Miljøportalens databaser. Find dem under Søg miljødata eller Inddater miljødata.​​​​​​

Danmarks Arealinformation er alles adgang til miljødata i Danmark. Her kan du få præsenteret miljødata på et kort og se, hvad der gælder på en specifik lokalitet eller et jordstykke (matrikel).​


Support


Dialogbaseret​ FAQ

Få hjælp til br​ug af systemer, login mv. eller skriv selv et indlæg​

Vejledninger og film

Skriftlige og illustrative vejledninger guider dig gennem fagsystemerne

Kontaktformular

Skriv til supporten

Driftsstatus

Få et overblik over evt. driftsforstyrrelser

 

nyheder
Nyt på miljøportalen​

 
​Henrik Pind Jørgensen er den 2. marts tiltrådt som konstitueret leder af Miljøportalens sekretariat.
Miljøportalens sekretariat har fået en ny konstitueret leder, og samtidig har DMP's bestyrelse iværksat en proces med det mål hurtigst muligt at finde en egnet kandidat til posten som sekretariatsleder. Tiltrædelse forventes at kunne ske i perioden 1. juni til 1. august.

​Frem til den nye sekretariatsleders tiltrædelse, vil den konstituerede leder 2-3 dage om ugen være at finde i DMP's sekretariat på Rebslagervej 16

I situationen har det været vigtigt for bestyrelsen at sikre en god daglig ledelse af portalsekretariatet, både af hensyn til medarbejderne og af hensyn til produktiviteten i de daglige driftsopgaver og fremdrift på projekter eller m.a.o. har det været vigtigt, at finde en midlertidig leder, der kun har brug for et "kort tilløb". 

​Disse krav opfylder Henrik, der ud over at være landinspektør, til daglig er chefkonsulent i overvågningsdelen af Naturstyrelsen, og har en fortid som kontorchef sammesteds. I det daglige arbejde har Henrik hidtil bl.a. varetaget koordineringsfunktioner i samarbejdet mellem Miljøministeriet og DMP, samt koordineringsopgaver vedr. digitalisering af det nationale overvågningsprogram for vand og natur, NOVANA.