Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Om naturdata

​​​​​​​

​Fagområdet natur omfatter et bredt udvalg af oplysninger om Danmarks natur. Oplysningerne dækker bredt over alt fra flora-lister, fund af dyr og fugletællinger til fredninger og beskyttelseslinjer.


Hvordan finder jeg naturdata?

Naturdatabasen er det sted, hvor man opbevarer alle de fællesoffentli­ge naturdata. Alle data fra naturdatabasen bliver offentlig tilgængelig, når dataejer har kvalitetssikret de inddaterede oplysninger. Enkelte særlige beskyttede arter kan dog være forbeholdt myndighedsbrugere. Du kan få adgang til naturdata på Damarks Arealinformation.

 

Du kan også få adgang til naturdata via Naturdata og Danmarks Naturdata


Naturdata
er en adgang til at fremsøge naturdata på tværs af hele landet. Denne adgang giver fx mulighed for at se hvilke arter, som er fundet i hele Danmark. Alle har adgang til Naturdata. 

Danmarks Naturdata er et alternativ til at fremsøge naturdata fra Naturdatabasen. På Danmarks Naturdata kan du fremsøge data ved hjælp af en træstruktursøgning.

Hvem bruger naturdata?

Naturdata bruges af myndighederne til sagsbehandling og planlægning af naturovervågning og indrapportering til EU. Naturdata bruges også af landmænd, borgere, virksomheder, og andre offentlige myndigheder udenfor Miljøportalens partnerskab. For eksempel er det vigtigt for landmanden at vide, hvor der ligger fredede naturområder på hans grund, idet det kan have betydning for hans drift. For boligejere er det vigtig at vide hvilke beskyttelseslinjer, som er på ens grund fx i forbindelse med tilbygninger. En skolelærer kan planlægge sin næste biologitur efter, hvor der er fundet hvilke arter.   

Hvem inddaterer naturdata?

Data om natur indsamles af staten, kommunerne og private virksomheder. Det er kan fx være i forbindelse med besigtigelser eller vvm-undersøgelser. De fleste naturoplysninger er indsamlet i overensstemmelse med de Tekniske anvisninger, som SVANA (Miljø- og Fødevareministeriet) har fastlagt for registrering af naturdata. Dataene opbevares i den fællesoffentlig database, Naturdatabasen. De myndigheder, som inddaterer naturdata, er dataejere og derfor også ansvarlige for kvaliteten og opdatering af data. I oversigten Dataansvarsaftalen på natur, kan du se, hvem som er ansvarlige for vedligeholdelse og inddatering af dataene.