Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksVanda

​VanDa

VanDa-projektet sikrer, at der fremover kan lagres konsoliderede, kvalitetsmærkede og lettilgængelige data fra miljøovervågningen af vandmiljøet - i vandløb, søer og havet, i hele Danmark.  Vi erstatter forældede systemer og databaser med et nyt fælles tidssvarende fagsystem. På den måde forbedrer vi datagrundlaget på overfladevandsområdet på tværs af Danmarks Miljøportals parter og vi sikrer offentlig adgang til data via fællesoffentlige datastandarder og begrebsmodeller.

VanDa sikrer med denne kvalitetsdeklarering af måledata, at der kan træffes kvalitetsfyldte beslutninger i forhold til større politiske initiativer og satsninger omkring overfladevand i Danmark, men også som input i forhold til afrapportering til EU.

VanDa har 5 formål:

1.1     Erstatning af gamle systemer i Danmarks Miljøportal og bedre IT-kapabilitet– kvalitetsløft

VanDa vil bidrage både til at sikre en hensigtsmæssig drift, men også til at fremtidssikre et vigtigt fagområde med betydelige offentlige og private interesser. Et tidsvarende system bygget på en ensartet og moderne måde vil bringe Danmarks Miljøportals systemportefølje nærmere en fælles standard, som bygger på målarkitekturen.

1.2     Understøttelse af parternes miljøforvaltning - kvalitetsløft

Data om overfladevand indgår som grundlag for en række forvaltningsafgørelser som træffes af parterne. Behovene for data til forvaltningsopgaverne justeres over tid, og derfor opstår der løbene krav om ændringer i fagsystemerne. Derfor er det væsentligt at systemerne til behandling af overfladevandsdata løbende opdateres.

1.3     Mulighed for at opfylde fremtidige forretningsbehov - lovgivning

VanDa sikrer, at forretningens fremtidige behov, herunder eventuelle lovændringer, kan understøttes lettere. Det sker gennem udvikling af en mere rummelig begrebsmodel, standardisering af arbejdsprocesserne på tværs af dataemner, samt brugen af et komponentbaseret system. Den fremtidige løsning sikrer også muligheden for at benytte kvalitetssikringskonceptet på tværs af Danmarks Miljøportal til andre fagområder.

1.4     Fælles offentlig datastandard – kvalitetsløft

De tidligere systemer vil blive samlet til en fælles database og i en fælles infrastruktur. Databasen bliver bygget baseret på Danmarks Miljøportals nye IT-målarkitektur og på ny teknologi.

Den standardiserede kvalitetsmærkning er et vigtigt element for fællesoffentlig anvendelse af data, og det vil skabe en højere datakvalitet og bedre mulighed for en ensartet klassifikation af data, og i sidste ende et bedre beslutningsgrundlag. Projektet sikrer også, at der bliver implementeret en ensartet begrebsmodel for overfladevand.

1.5     Tilgængelighed til data – kvalitetsløft

En effektiv forvaltning hos offentlige myndigheder kræver, at de nødvendige data effektivt kan omsættes til et beslutningsgrundlag for myndighederne. Data skal være pålidelige, dækkende og let tilgængelige. Dette formål sikres ved, at data bliver samlet og kvalitetsmærket.

Ved hjælp af denne samling og nye søgemuligheder bliver data lettere at få fat i for alle, både myndigheder og offentligheden. Vi etableres standardiserede snitflader til overfladevandsdata, til gavn for alle, der indsamler og analyserer data.

Med standardisering af data for overfladevand sikres det, at data kan indgå et datafællesskab på tværs af fagområderne.

 ​

2         Projektgruppe

RolleNavn og enhed
Projektleder/ Product OwnerKim Mandix, DMP
ProjektdeltagerAnne Marie Carstens, KL
Projektdeltager/ Product Owner, MSTFlemming Nørgaard, MST
ProjektdeltagerHans Christian Ries, Region Syd


Herudover deltager en række faglige eksperter fra stat, kommuner og regioner i det konkrete udviklingsarbejde. På den måde sikrer vi, at vi bygger det VanDa der er brug for.

​3        VanDas Styregruppe

RolleNavn og titelEnhed
Styregruppeformand / projektejerMads Leth-Petersen, VicedirektørMST
Seniorbruger Michael Hastrup, kontorchefMST
Seniorbruger Erling Friis Poulsen, Udviklings- og forhandlingschefKL
SeniorbrugerFlemming Sørensen Varde kommune
Seniorleverandør Nils Høgsted, SekretariatslederDMP