Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Aftaler og Ophavsret

​Som leverandør skal du være opmærksom på, at brugerne af Danmarks Miljøportal er forpligtede til at overholde en række aftaler for brugen af Miljøportalens webservices. 

Det er fx gældende bekendtgørelser, dataansvar, brugeradministration og samarbejdsaftalen. Webservices er konstrueret, så de understøtter aftalerne.    

I forhold til serviceniveau henvises til WSLA.

Ophavsret til data

Danmarks Miljøportal og parterne, herefter Myndigheden, som har de immaterielle rettigheder til data, som udstilles af Myndighedens systemer, giver brugsret til data på nedenstående vilkår .
Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

  • kopieres, distribueres og offentliggøres,
  • ændres og sammensættes med andet materiale,
  • bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.
Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Kildeangivelse

Ved brug af data kan følgende angives: Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug fra Danmarks Miljøportal.

Myndighedens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.
Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.


 
​​​​​