Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Brugerne

​Miljødata bruges i mange forskellige sammenhænge fx når miljømedarbejdere skal vurdere en byggetilladelse, når landmanden skal ansøge om tilskud, eller når borgeren skal sælge sit hus. Nedenfor har vi fremhævet nogle af de brugergrupper, som vi ved anvender miljødata fra Danmarks Miljøportal.

Myndighedernes miljømedarbejdere

Brugerne af Danmarks Miljøportal er primært miljømedarbejdere i kommuner, regioner og Miljøministeriet, der bruger miljødata i deres arbejde med sagsbehandling og overvågning af Danmarks natur og miljø. Desuden benytter de miljødata til rapporteringer til bl.a. Folketinget og EU. Miljømedarbejderne skal både inddatere og kunne fremsøge miljødata til analyser og sagsbehandling.

Forsyningsselskaber og laboratorier

Udover myndighederne står forsyningsselskaber og laboratorier for en del af inddateringen af data til Miljøportalens databaser. Forsyningsselskaberne fører kontrol med vandkvalitet mv. og indlæser data til Miljøportalens databaser. Og forskellige typer af prøvedata fra boringer, jord- og vandprøver mv. bliver analyseret på laboratorier, som efterfølgende indlæser prøveresultaterne.

Private rådgivere

Virksomheder anvender også data fra Danmarks Miljøportal. Det kan fx være en virksomhed, der på vegne af en myndighed udfører en opgave i form af forskellige typer af prøvetagninger, eller virksomheden indsamler data i forbindelse med udarbejdelse af VVM'ere (Vurderinger af Virkninger på miljøet). 

Private virksomheder fx landmænd og ejendomsmæglere

Flere private virksomheder har i forbindelse med deres forretning brug for viden om miljøet i deres område fx råstofvirksomheder, landmænd og ejendomsmæglere. 

Landmænd benytter Danmarks Arealinformation til at få et overblik over forskellige miljøforhold, der er gældende på deres ejendom, før de fx ansøger om en husdyrgodkendelse. På samme måde benytter ejendomsmæglere Arealinformation til at skabe sig et overblik og se fx bygge- og beskyttelseslinjer i et givent område i forbindelse med en ejendomshandel. Disse virksomheder har brug for løsninger, hvor fremsøgning af data kan indarbejdes i deres forretningsområde.

Borgere

Borgere stifter typisk bekendtskab med Miljøportalens data i forbindelse med en sag hos kommunen, som vedrører deres ejendom. Det kan for eksempel være i byggesager, hvor Miljøportalen leverer data til det kommunale byggesagssystem. I det hele taget er kortet Danmarks Arealinformation en hurtig indgang til Miljøportalens offentlige data, som mange borgere også besøger af ren og skær interesse for miljøet og deres nærområde.

Forskere og interesseorganisationer

Miljøportalens samling af mange hundrede datasæt på miljøområdet gør det muligt for forskere og interesseorganisationer at dykke ned i data samt at sammenstille data på tværs for bl.a. at forholde sig til en konkret forskningsopgave eller for at vurdere naturtilstanden, vandmiljøets tilstand mv. De har brug for løsninger til fremsøgning og sammenstilling af data.


​​​