Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Arkitektur

​​​​​Danmarks Miljøportal har ansvaret for en fælles digital infrastruktur på miljøområdet, hvor miljødata udveksles via webservices. 
 

​Arkitekturen er principstyret​​

Danmarks Miljøportals arkitektur er en principstyret arkitektur. Principperne er pt. under revision og afventer bestyrelsens og baglandets beslutning om Miljøportalens fremtidige rolle.  
​I pjecen Sådan fungerer Danmarks Miljøportal kan du få en introduktion til infrastrukturen bag Miljøportalen.​


​Målarkitektur

​​Målarkitekturen er baseret på følgende overordnede principper, som Danmarks Miljøportal a​rbejder hen imod:
  • at opsplitte inddata og uddata i separate databaser
  • at Danmarks Miljøportal er et samlet systemkompleks med så ens opbygning som muligt af de forskellige fagsystemer
  • at udnytte standardkomponenter mest muligt, særligt med fokus på modne fællesoffentlige standardkomponenter og Azures standardkomponenter
​Den fulde version af Danmarks Miljøportals målarkitektur er tilgængelig her:​Målarkitektur for Danmarksmiljøpo​rtal
 
 

Danmarks Miljøportals systemer

Danmarks Miljøportal stiller webservices gratis til rådighed for alle. Private it-leverandører kan udvikle løsninger, som er tilpasset brugernes behov.
 
Danmark Miljøportal har udover webservices enkelte slutbrugerløsninger fx Danmarks Arealinformation og NaturAppl. Som udgangspunkt udvikler Danmarks Miljøportal ikke slutbrugerløsninger, hvis der på markedet findes leverandører, som kan varetage udviklingen for brugerne.


​​Ovenstående billede viser på hvilke områder, som Danmarks Miljøportal tilbyder webservices og simple slutbrugerløsninger. Danmarks Miljøportal er bekendte med en række leverandører, som har udviklet løsninger, der trækker på Miljøportalens webservices. Se en samlet oversigt over Slutbrugerløsninger​
​​​​