Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint
  
  
  
Beskrivelse
  
23-03-2018 11:08Natur
  

​Din Natur udsender desværre ikke notifikationer for ændringer i lagene "beskyttede naturtyper" og "beskyttede vandløb". 

Vi arbejder på, at lave et hotfix af denne fejl, og få rettet problemet hurtigst muligt.

Brugere vil efter problemet er løst, modtage evt. notifikationer af rettelser. Data går ikke tabt.​


15-03-2018 13:31Arealinformation
  

​Der forkommer p.t. nogle gange en fejl (nr. 154) når man prøver at eksportere data fra Danmarks Arealinformation (DAI).
Når man anvender værktøjet "Eksport data" og istedet for at tegne sin søgegeometri vil anvende et udvalgt objekt, f.eks. en kommune eller lokalplan, så fejler programmet og melder en workflow error.​

Fejlen forventes  løst med næste systemopdatering af DAI i maj.

15-03-2018 00:00
03-05-2017 11:41Jordforurening
  

Ændringer i lagring af jordforureningsgeometrier betyder, at det ikke er muligt at hente flg. jordforureningstemaer gennem Arealinformations WMS/WFS-services:

​•                DKJORD_UEK

•                DKJORD_UFK

Nærmere tidshorisont vil blive meldt ud når denne kendes.

15-03-2018 11:30
09-03-2018 10:16Arealinformation
  

​Der er desværre endnu en fejl (nr. 149) i WFS-services fra den nye server software version: Hvis polygoner har huller, vises hullerne som flader (multipolygoner) i stedet for huller i WFS-servicen.

Fejlen er anerkendt som BUG hos ESRI og der arbejdes på en hurtig løsning. ESRI har meldt at der kommer et hotfix i april.

Miljøportalen kan først rette fejlen når vi har fået et hotfix eller patch.

14-03-2018 11:00
27-02-2018 15:13Arealinformation
  

​Der er p.t. en fejl (nr. 144) når man med WFS-service prøver at hente flere lag i 1 kald. 

Problemet skyldes en fejl i serversoftwaren. Leverandøren har erkendt fejlen og arbejder på et hotfix. ESRI har meldt tilbage at der kommer et hotfix i april.
Fejlen kan først løses i Arealinformation når DMP får hotfix fra ESRI.

du kan her​ finde en beksrivelse til en workaround.​

14-03-2018 14:00
14-03-2018 11:24Arealinformation
  

Der er p.t. en fejl (nr. 146) i nogle WFS-services fra Danmarks Arealinformation.

En fejl i serversoftwaren  (ArcGIS Server 10.5) betyder at der i WFS-services p.t. felterne af typen GUID, dvs. ObjectID, og GlobalID - som standart -​ikke bliver udstillet med WFS-servicen. 

Danmarks Miljøportal (DMP) har lavet en workaround til denne fejl på alle temaer som bliver udstillet med servicen "DAIdb", men ikke for temaer i servicen "Husdyr" og "FKG". Temaer fra servicen DAIdb udstilles derfor med de felter som også fandtes tidligere.

Leverandøren af serversoftwaren har erkendt fejlen som en bug og meldt ud at der vil komme et hotfix i april. Først når dette hotfix er kommet kan DMP gå igang med at afhælpe fejlen i de berørte services.

14-03-2018 00:00
07-04-2017 13:35Arealinformation
  

​Til dem som benytter Miljøportalens GIS dataextract-service:

Hvis du anvender ArcGis geoprocesseringsservice "dataextract" fra linket http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/rest/services/download  så skal du være opmærksom på at Miljøportalen var nødt til at fjerne temaerne DKjord_V1, DKjord_V2 og DKjord_Nuancering.

Disse temaerne kan heller ikke længere eksporteres ud fra Arealinformation med værktøjet "Eksport data".

 V1 og V2 og Nuancering bliver stadigvæk udstillet i vores "DKJord​" service, både som  REST-, WMS- og WFS-services.

Derudover bliver der hver nat lavet en pakke med hvert tema for hele landet i formaterne Shape, MapInfo TAB og GDB, som kan hentes på Miljøportalens hjemmeside http://www.miljoeportal.dk/myndighed/Arealinformation/Sider/Download-data.aspx.

14-03-2018 13:00
07-03-2018 10:16Jordforurening
  

Det er pt ikke muligt at trække lagene V1 og V2 i Jordbasen grundet en opdatering af de benyttede services. Vi er pt. igang med at undersøge mulighederne for at fixe dette.

07-03-2018 10:15
31-01-2018 13:31Natur
  

​Når en aktivitet slettes eller en aktivitetes objekt ændres, slettes/ændres det gamle objekt i nogen tilfælde ikke på Danmarks Arealinformation. Dette skyldes, at der ikke er en regl der fjerner objekter i Danmarks Arealinformation​ dist tabellen, når de slettes fra NDB.

Denne fejl løses i kommende release for Natur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​​

31-01-2018 12:00
10-03-2017 11:53Arealinformation
  

​Datofejl på Edit-site af Danmarks Arealinformation

På flere temaer i Arealinformation er der desværre en fejl i visningen af nogle datoer. Nogle datoer bliver vist efter engelsk standard, dvs. dag og måned er byttet om, dog ikke når dagen er mellem den 13. og 31. i månenden. Datoer for den 13. til den 31. i måneden bliver vist korrekt.​

Alle datoer ligger korrekt nede i databasen, men visningen på Arealinformation er ikke altid rigtig. Fejlen skyldes, at det software (GeoCortex), som Arealinformation bygger på, er canadisk.

Vi beder brugerne være meget opmærksomme på denne datofejl, når det drejer sig om datoer, som er juridisk gældende.

​Datofejlen findes på flere lag og kan forekomme, når du bruger funktionen "Hvad findes her?" eller info-knapperne. I disse funktioner har datoen engelsk visning. Fx betyder "3/8/2017" den 8. marts 2017 (og IKKE 3. august 2017, som ville være den almindelige danske visning). 

Fejlen findes dog ikke på alle datoer. Hvis du bruger funktionen "Hvad gælder for mig?" på et objekt, hvor datoen ville blive vist som "2/13/2017", altså 13. februar 2017, så vil systemet selv se, at det er en fejl og korrigere den til "13/2/2017". 
Datoer for den 13. til den 31. i måneden vil derfor blive vist korrekt.

Hvordan kan du undgå datofejl?
Bruger du ikke en info-knap, men værktøjet "Simpel forespørgsel", så får du svar direkte fra databasen og tiden bliver derfor sendt i milisekunder og bliver derefter omregnet til korrekt tid. Se vejledningen til simpel forespørgsel​.

Vi beklager meget denne fejl, som vil blive løst med kommende opgradering af systemet.

23-02-2018 15:00
31-01-2018 13:38Natur
  

Vi har identificeret en fejl i Naturdatabasens eksport funktion. Når man forsøger, at eksportere en aktivitet med flere under naturtyper, giver NaturAppl fejlbeskeden: "Indekset lå uden for området. det må ikke være negativt og skal være mindre..."

Denne fejl løses i kommende release for Natur​

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​​​​

20-12-2017 11:03Natur
  

​Nogle bruger oplever ved lukning af NaturAppl, fejlbeskeden "Globeteam.Naturdata.Client er holdt op med at fungere". Fejlbeskeden har ingen betydning for det arbejde, der er foretaget i NaturAppl før lukning. Danmarks Miljøportal arbejder på, at finde og løse problemet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

19-12-2017 00:00
30-01-2018 14:53Overfladevand
  
Udfordringer med at printe fra overfladevandsystemerne Åbn menu 

​For at printe  fra overfladevandsystemerne kræves det, at  programmet har tilladelse til at se printerne på det netværk, som organisationen er opsat til.
Der har på det seneste været rapporteret problemer med at få adgang fra overfladevandssystemerne til lokale printere

Det er ikke noget Danmarks Miljøportal kan ordne. 

Det er muligt at printe fra systemerne til en fil og herefter åbne og udskrive den lokalt. 

Fejlen rettes ikke
30-01-2018 00:00
13-03-2017 11:12Overfladevand
  

Det er vanskeligt at kopiere større dataudtræk fra AQUAbase til brugerens lokale computer.

Data udtrækkes korrekt på AQUAbase-serveren, men når data kopieres fra AQUAbase-serveren og over til brugerens lokale computer, så fejler kopieringen.
Det er et kendt problem, at den teknologi der er anvendt til køre AQUAbase, ikke er det mest effektive værktøj til at kopiere større datamængder, og derfor kan det fejle, når der forsøges at lave store udtræk.

En løsning kan være at opdele større udtræk i flere mindre dele, der udtrækkes og kopieres hver for sig.​

Fejlen rettes ikke.

30-01-2018 00:00
18-12-2017 11:14Overfladevand
  

​Ved oprettelse af en ny Lokation, opstår der en fejl, hvis brugeren inde i AQUAbase har angivet sine initialer med mere end 4 karakterer. 

Fejlen kan omgås hvis brugeren kun anvender initialer på 4 karakterer inde i AQUAbase.

Fejlen rettes ikke.

30-01-2018 00:00
11-10-2017 12:44Natur
  

​​Der er p.t. en fejl i visningen af Naturtilstand-, Strukturtilstand- og Artstilstandsindeks på Arealinformation.

Indekset der er tal mellem 0-1, og burde vises med komma. 

Fx kan der på Arealinformation stå "Naturtilstand 36" dette skal forstårs som "Naturtilstand = 0,36". 

Hvis du er i tvivl, henvises til enkeltregistreringenrapporten.​

​Fejlen forventer, at blive rette ifm. næste release på Arealinformation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-10-2017 00:00