Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint
  
  
  
Beskrivelse
  
16-10-2018 15:35Arealinformation
  
24-07-2018 10:40Arealinformation
  

Download af tema "Overvågning af fugle - flade" resulterer i tom zip-fil

​I de natlige pakker til download af data bliver 1 tema (Overvågning af fugle- flade) nogle nætter ikke lavet om til alle formater GDB / MITAB / SHAPE- filer. Den natlige kørsel returnerer nogle gange tomme zip- filer for 1, 2 eller alle 3 formater for dette tema. 

Hvis du oplever dette problem kan du prøve at downloade temaet i et andet format eller næste dag.

​Danmarks Miljøportal arbejder på at finde fejlen. Men da det er en periodisk fejl kan det tage tid at finde årsagen.

17-09-2018 10:50
07-04-2017 13:35Arealinformation
  
Temaerne fra DKjord (V1, V2 og Nuancering af V2) er ikke længere med i dataekstratservicen

Til dem som benytter Danmarks Miljøportals GIS dataextract-service:

Hvis du anvender ArcGis geoprocesseringsservice "dataextract" fra linket http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/rest/services/download  så skal du være opmærksom på at vi var nødt til at fjerne temaerne DKjord_V1, DKjord_V2 og DKjord_Nuancering.

Disse temaerne kan heller ikke længere eksporteres ud fra Arealinformation med værktøjet "Eksport data".

 V1 og V2 og Nuancering bliver stadigvæk udstillet i vores "DKJord​" service, både som  REST-, WMS- og WFS-services.

Derudover bliver der hver nat lavet en pakke med hvert tema for hele landet i formaterne Shape, MapInfo TAB og GDB, som kan hentes på vores hjemmeside http://www.miljoeportal.dk/myndighed/Arealinformation/Sider/Download-data.aspx.

14-03-2018 13:00
16-10-2018 13:01Rotter
  

​Visse Sikringsordninger ligger som dubletter i Arealeditering. Dette vil sige at der er mange kopier af geometrien til en sikringsordning oveni hinanden med nøjagtig samme ObjektID, VersionsID og oprettelsesdato. Ved udtræk til CSVfil vil man dog kunne sortere dubletterne fra som en midlertidig løsning. Fejlen skyldes en uhensigtsmæssighed i måden Rottedatabasen laver synch op mod Arealeditering. Forventes løst i næste release. 

02-10-2018 14:49Arealinformation
  
05-09-2018 11:22Jordforurening
  

​Der er fundet en fejl, hvor V1 og V2, der er udgået stadig vises på Danmarks Arealinformation. Jordforureningsattesterne viser dette korrekt. 

Fejlen findes i udlæsningen fra DKjord til Danmarks Arealinformation og vil således blive rettet i DKjord. 

Rettelsen vil komme med i nuværende release 2018.3, hvilket betyder, at fejlen forventlig vil blive rettet den 1. november 2018. 

Releasen kan følges på driftsstatus: http://www.miljoeportal.dk/driftsstatus/Sider/Systemopdatering.aspx


10-10-2018 17:00
26-06-2018 15:50Jordforurening
  
​Jordforureningsattesten: Enkelte matrikler med fejltekst over kort ved matrikler uden forurening

​I enkelte Jordforureningsattester, står der en fejlbesked over kortet ved matrikler uden forurening. Denne fejlbesked burde ikke stå der og vil blive fjernet i næste release, der forventlig går i produktion den 1. november

10-10-2018 17:00
21-06-2018 14:21Infrastruktur/Tværgående
  
Udtræk af roller i brugerstyring kan give fejl
Nogle organisationer kan opleve, at der ikke kan trækkes rapporter over tildelte roller i administrationsværktøjet for brugerstyring.

Vi er ved at få udbedret denne fejl og i mellemtiden kan man henvende sig til Danmarks Miljøportals Support, hvis man ønsker rapporterne.
04-10-2018 12:00
26-09-2018 14:13Arealinformation
  

ikke muligt at lave udskrifts-fil fra Arealinformation-editering

​Der er i version 18.3. af Danmarks Arealinformation desværre en fejl (191) i funktionen "udskriv kort" på Edit-sitet. 

Denne funktion virker ikke i Arealeditering. En mulig work-around er at anvende "print screen".
På kortvisningssitet (arealinformation.miljoeportal.dk) virker udskriftsfunktionen fint.

Vi beklager de ulemper som er forbundet med denne fejl. 

Der arbejdes på at udbedre denne fejl. ​Det forventes at fejlen bliver løst med version 18.3B af Arealinformation i løbet af november.

27-09-2018 00:00
26-09-2018 14:03Arealinformation
  

Ingen information om Boringer og Vandforsyninger

​Der er i version 18.3. af Danmarks Arealinformation desværre en fejl (190) i info-søgningen for temaerne fra GEUS - Boringer og Vandforsyninger. 

Objekterne vises på kortet, men info-søgningen finder ingen resultater. Dette gælder både i kortvisningen og i Edit-sitet. 

Vi beklager de ulemper som er forbundet med denne fejl. 

Der arbejdes på at udbedre denne fejl. 

27-09-2018 00:00
01-10-2018 14:29Arealinformation
  

2 Temaer mangler ved udskrivning af kort.

Der er p.t. en fejl (nr. 197) ved udskrivning af 2 temalag.

De 2 temalag - Fredskov og Strandbeskyttelse - fra temagruppen "Bygge- og Beskyttelseslinjer (SDFE)" - ikke kommer med ud i Gem billede  og Udskriv kort.
Men det 3. lag i gruppen - Klitfredning - kommer med.

Vores udvikler arbejder på at få løst fejlen.

Du kan i mellemtiden - som work-around - anvende "print screen" for at tage et billede af dit kort hvor disse lag er med.


10-03-2017 11:53Arealinformation
  

​Datofejl på Edit-site af Danmarks Arealinformation

På flere temaer i Arealinformation er der desværre en fejl i visningen af nogle datoer. Nogle datoer bliver vist efter engelsk standard, dvs. dag og måned er byttet om, dog ikke når dagen er mellem den 13. og 31. i månenden. Datoer for den 13. til den 31. i måneden bliver vist korrekt.​

Alle datoer ligger korrekt nede i databasen, men visningen på Arealinformation er ikke altid rigtig. Fejlen skyldes, at det software (GeoCortex), som Arealinformation bygger på, er canadisk.

Vi beder brugerne være meget opmærksomme på denne datofejl, når det drejer sig om datoer, som er juridisk gældende.

​Datofejlen findes på flere lag og kan forekomme, når du bruger funktionen "Hvad findes her?" eller info-knapperne. I disse funktioner har datoen engelsk visning. Fx betyder "3/8/2017" den 8. marts 2017 (og IKKE 3. august 2017, som ville være den almindelige danske visning). 

Fejlen findes dog ikke på alle datoer. Hvis du bruger funktionen "Hvad gælder for mig?" på et objekt, hvor datoen ville blive vist som "2/13/2017", altså 13. februar 2017, så vil systemet selv se, at det er en fejl og korrigere den til "13/2/2017". 
Datoer for den 13. til den 31. i måneden vil derfor blive vist korrekt.

Hvordan kan du undgå datofejl?
Bruger du ikke en info-knap, men værktøjet "Simpel forespørgsel", så får du svar direkte fra databasen og tiden bliver derfor sendt i milisekunder og bliver derefter omregnet til korrekt tid. Se vejledningen til simpel forespørgsel​.

Vi beklager meget denne fejl. Fejlen forventes løst efter deploy 21.11..2018

30-08-2018 15:00
23-08-2018 08:54Arealinformation
  

​Mystiske årstal

Der er en fejl (182) i årstal for temalaget "Fisk i vandløb" og "Marine profilmålinger" under Overfladevand. Hvis man åbner rapporterne for de valgte lag bliver de korrekte årstal vist. 

Også i nogle temalag af Temagruppen "Husdyrregulering (fra Miljøstyrelsen) finder man mystiske årstal, f.eks. 11. jan 8753 ​

Der arbejdes på at få løst denne fejl. 

26-09-2018 14:00
19-09-2018 08:41Arealinformation
  

Adressesøgningen finder ikke alle adresser​ (fejl 188)

Der mangler i øjeblikket desværre de nyeste adresser når man søger Adresser eller Jordforureningsattester på Danmarks Arealinformation.

​vores leverandør arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt.

Vi beklager de gener denne fejl måtte medføre.

19-09-2018 08:00
17-09-2018 11:26Rotter
  

​Rottehullet skal pt. tilgås i Google Chrome, da der mangler visning af faner i andre browser, f.eks. Internet Explorer.

18-12-2017 11:14Overfladevand
  

AQUAbase: Fejl ved oprettelse af Lokation

Ved oprettelse af en ny Lokation, opstår der en fejl, hvis brugeren inde i AQUAbase har angivet sine initialer med mere end 4 karakterer. 

Denne fejl vil blive rettet.

Workaround: Fejlen kan omgås hvis brugeren kun anvender initialer på 4 karakterer inde i AQUAbase.

09-07-2018 00:00
20-12-2017 11:03Natur
  

NaturAppl nedluknings fejl

​Nogle brugere oplever ved lukning af NaturAppl, fejlbeskeden "Globeteam.Naturdata.Client er holdt op med at fungere". Fejlbeskeden har ingen betydning for det arbejde, der er foretaget i NaturAppl før lukning. Danmarks Miljøportal arbejder på, at finde og løse problemet.​

Problemet er desværre stadig gældende, og vi arbejder fortsat på, at finde en løsning.

05-07-2018 00:00
13-03-2017 11:12Overfladevand
  

AQUAbase: Udtræk af store datamængder

Det er vanskeligt at kopiere større dataudtræk fra AQUAbase til brugerens lokale computer.

Data udtrækkes korrekt på AQUAbase-serveren, men når data kopieres fra AQUAbase-serveren og over til brugerens lokale computer, så fejler kopieringen.
Det er et kendt problem, at den teknologi der er anvendt til køre AQUAbase, ikke er det mest effektive værktøj til at kopiere større datamængder, og derfor kan det fejle, når der forsøges at lave store udtræk.

Det er ikke teknisk muligt at rette denne fejl

Workaround: En løsning kan være at opdele større udtræk i flere mindre dele, der udtrækkes og kopieres hver for sig.​


09-07-2018 00:00
30-01-2018 14:53Overfladevand
  
Udfordringer med at printe fra overfladevandsystemerne

​For at printe  fra overfladevandsystemerne kræves det, at  programmet har tilladelse til at se printerne på det netværk, som organisationen er opsat til.
Der har på det seneste været rapporteret problemer med at få adgang fra overfladevandssystemerne til lokale printere

Denne fejl er ikke noget Danmarks Miljøportal kan rette. 

Workaround: Det er muligt at kopiere fra systemerne til en fil og herefter åbne og udskrive den lokalt. 


09-07-2018 00:00
03-05-2017 11:41Jordforurening
  
​Manglende jordforureningstemaer i WFS/WMS

Ændringer i lagring af jordforureningsgeometrier betyder, at det ikke er muligt at hente flg. jordforureningstemaer gennem Arealinformations WMS/WFS-services:

​•                DKJORD_UEK

•                DKJORD_UFK

Nærmere tidshorisont vil blive meldt ud når denne kendes.

15-03-2018 11:30