Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint
  
  
  
Beskrivelse
  
21-03-2017 15:07Arealinformation
  
Danmarks Arealinformation (DAI) - kan p.t. desværre kun åbnes i browserne: Internet Explorer eller Firefox (kun versioner der er ældre end Firefox 52). 

Det skyldes, at kortvisningen er afhængig af Microsofts program ”Silverlight”. Firefox udmeldte i starten af marts 2017, at version 52 af Firefox ikke understøtter Silverlight – se ændringerne her: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/52.0/releasenotes/. De ældre versioner af Firefox kan dog stadig benyttes.

Danmarks Miljøportal forbereder p.t. en opgradering af hele Arealinformationen, som betyder at Silverlight ikke længere vil være nødvendig. Efter opgraderingen vil alle browsere igen kunne benyttes til Arealinformation.

21-03-2017 00:00
10-03-2017 11:53Arealinformation
  

På flere temaer i Arealinformation er der desværre en fejl i visningen af nogle datoer. Nogle datoer bliver vist efter engelsk standard, dvs. dag og måned er byttet om. Dog bliver datoer vist efter dansk standard, når dagen er mellem den 13. og 31. i månenden.

Vi beder brugerne være meget opmærksomme på denne datofejl, når det drejer sig om datoer, som er juridisk gældende.

Alle datoer som bliver tastet ind ligger korrekt nede i databasen, men visningen på Arealinformation er ikke altid rigtig. Fejlen skyldes, at det software (GeoCortex), som Arealinformation bygger på, er canadisk.

Hvornår forekommer datofejl?

Datofejlen findes på flere lag og kan forekomme, når du bruger funktionen "Hvad findes her?" eller info-knapperne. I disse funktioner har datoen engelsk visning. Fx betyder "3/8/2017" den 8. marts 2017 (og IKKE 3. august 2017, som ville være den almindelige danske visning). 

Fejlen findes dog ikke på alle datoer. Hvis du bruger funktionen "Hvad gælder for mig?" på et objekt, hvor datoen ville blive vist som "2/13/2017", altså 13. februar 2017, så vil systemet selv se, at det er en fejl og korrigere den til "13/2/2017".
Datoer for den 13. til den 31. i måneden vil derfor blive vist korrekt.


Hvordan kan du undgå datofejl?
Bruger du ikke en info-knap, men værktøjet "Simpel forespørgsel", så får du svar direkte fra databasen og tiden bliver derfor sendt i milisekunder og bliver derefter omregnet til korrekt tid.
Se vejledningen til simpel forespørgsel.


Vi beklager meget denne fejl, som vil blive løst med kommende opgradering af systemet.

10-03-2017 13:00
13-03-2017 11:12Overfladevand
  

Det er vanskeligt at kopiere større dataudtræk fra AQUAbase til brugerens lokale computer.

Data udtrækkes korrekt på AQUAbase-serveren, men når data kopieres fra AQUAbase-serveren og over til brugerens lokale computer, så fejler kopieringen.
Det er et kendt problem, at den teknologi der er anvendt til køre AQUAbase, ikke er det mest effektive værktøj til at kopiere større datamængder, og derfor kan det fejle, når der forsøges at lave store udtræk.

En løsning kan være at opdele større udtræk i flere mindre dele, der udtrækkes og kopieres hver for sig.

 

13-03-2017 11:00
09-03-2017 13:56Rotter
  

​Pt. kan der forekomme adresser, hvor vejnavnet ikke er synligt. Samt, ved udtræk i Excel kommer Zone info ikke med.

Årsagen er tilsyneladnende nogle services, der ikke kører, og vi er i gang med at undersøge, hvordan vi får dem i gang igen.

09-03-2017 14:00
08-03-2017 10:01Punktkilder
  

​I PULS forkommer der pt. en sporadisk fejl, hvor man bliver forhindret i at redigere data, der er korrekt registret.

Fejlen kan genkendes ved, at der optræder to CVR numre i begyndelsen af fejlmeldingen. Hvis du oplever problemet så tag gerne et skærmprint af fjelen, hvor man kan se både fejlen og dit brugernavn og cvr nummer, som står i øverste højre hjørne, når du er logget ind i PULSBasis, og send det til support@miljoeportal.dk.

Vi beklager den ulejlighed, som fejlen medfører og arbejder på at få det løst hurtigst muligt. 

08-03-2017 09:45Rotter
  

​På fanebladene "Kampagner" og "Ejendomme" kan der forekomme  adresser, der hører til i en anden kommune. Vi er i gang med at kortlægge fejlen, og den forventes at komme med i næste Rotterelease i september 2017.

08-03-2017 09:45
06-01-2016 11:27Natur
  

​Ved indlevering af data fra NaturAppl til Naturdatabasen, kan der forekomme fejl, når NaturAppl skal have forbindelse til at oprette punkt/polygon i Arealinformation. Fejlen viser sig ved en fejlmeddelelse eller ved at NaturAppl fryser. 
Fejlen forekommer af og til, og du kan med fordel prøve igen senere. Fejlen er i gang med at blive undersøgt, for at finde en løsning.

Denne fejl er devsærre stadig gældende og der arbejdes stadig på en løsning.

07-03-2017 11:00
09-09-2016 10:57Arealinformation
  

Nogle brugere oplever at få en fejlbesked med teksten "Workflow error", når de bruger funktionen "Naturdata" i Arealinformation​. Fejlen forekommer oftest, når mange samtidigt bruger Arealinformation. Som bruger kan du med fordel forsøge igen lidt senere. 

Der kan også forekomme problemer med at hente Jordforureningsattesten.

01-03-2017 00:00
02-11-2016 14:42Arealinformation
  

​I Danmarks Arealinformation er knappen "Søg markblok" fjernet.

Knappen blev fjernet ved seneste systemopdatering, fordi WFS-servicen, som lever markblokke fra NaturErhversstyrelsen var ustabil og ikke virkede.

Vil du se markblokken bedes du at søge i NaturErhversstyrelsens markblokkort.

NaturErvhervsstyrelsen og Danmarks Miljøportal arbejder på at få temaet op på Danmarks Arealinformation igen ved systemopdatering i det nye år.

(opdateret 21.12.2016)

01-03-2017 00:00
04-04-2016 09:36Arealinformation
  

​Der er en periodisk fejl der kan opstå ved fremsøgning af matrikelnumre. Enkelte gange kan man opleve ingen resultater, mens ved 3. eller 4. forsøg kommer der resultater frem korrekt.

Fejlen vil opleves i perioder med mange kald på vores services mellem kl. 9-15.

 

01-03-2017 00:00
02-11-2016 14:32Arealinformation
  

​Siden systemopdateringenen den 2.11.2016 er knappen udskriv/print ikke længere tilgængelig i Danmarks Arealinformation.

Manglen skyldes performanceproblemer ved mange samtidige prints og løsningen kræver en større systemopgradering.

I stedet kan du klippe et kortudsnit ud, se her hvordan​.​

01-03-2017 00:00
17-02-2016 14:51Arealinformation
  

​Når man benytter "Hvad gælder for mig"-søgningen, bliver der ikke søgt i alle temaer, selvom man vælger at systemet skal søge i alle lag.

01-03-2017 00:00
22-02-2017 12:42Punktkilder
  

​Ved fremsøgning af Prøver, Måleresultater og Analyser kan, brugeren blive forhindret i at se "egne" data, hvis der på punktkilder for den fremsøgte periode, ligger data som brugeren ikke har rettigheder til, dvs. hvis der ligger endnu-ikke-godkendte analyser registret, med et andet modtager-CVR-nummer, end det som man er logget ind med. 

Data vil kunne tilgås igen når alle data er godkendt. Vi beklager udlejligheden!

Fejlen rettes ved næste PULS-release.

14-11-2016 11:52Jordforurening
  

​Der kan i øjeblikket ikke trækkes jordforureningattester for meget små eller meget smalle matrikler. Problemet er blevet identificeret og vil blive rettet i slutning af januar, ved næste opdatering.

07-11-2016 15:21Natur
  

​Den gamle version af NaturAppl virker ikke. Man skal installere NaturAppl Gold, og anvende denne version fremadrettet. Se mere her: http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/NaturAppl-Gold-Installer.aspx

Der arbejdes på en løsning hvormed data, der ikke er indleveret fra den gamle version, kan overflyttes til NaturAppl Gold.

07-11-2016 00:00
13-10-2016 13:20Jordforurening
  

Dannelse af  jordforureningsattest i Internet Explorer, kan ikke lade sig gøre. Alternativet er enten at bruge Firefox til at danne jordforureningsattesten eller kopiere linket for atttesten ind i Google Chrome browseren. Vær dog opmærksom på, at Arealinformation ikke kan åbnes i Chrome.

13-10-2016 13:00
09-05-2016 15:33Natur
  

​Man kan ikke hente et udtræk større end 2000 resultater i dynamiske udtræk i Natur på DAI, selvom man er logget ind, får man et tomt excel-ark. Der findes ikke en simpel løsning på problemet, men problematikken med lettere udtræk af naturdata indgår i et større projekt som DMP er i gang med. 

09-05-2016 00:00