Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint
  
  
  
Beskrivelse
  
17-09-2018 11:26Rotter
  

​Rottehullet skal pt. tilgås i Google Chrome, da der mangler visning af faner i andre browser, f.eks. Internet Explorer.

05-09-2018 11:22Jordforurening
  

​Der er fundet en fejl med visning af Udgået før kortlægning (UFK) og Udgået efter kortlægning (UEK) fladerne på Danmarks Arealinformation. Jordforureningsattesterne viser dette korrekt. 

Fejlen findes i udlæsningen fra DKjord til Danmarks Arealinformation og vil således blive rettet i DKjord. Vi er pt ved at undersøge, hvornår vi kan få dette rettet og efterfølgende rettelsen i produktion. Lige så snart datoen for dette er kendt, vil den blive skrevet her.


05-09-2018 11:20
04-09-2018 12:41Arealinformation
  

​​I lagene Natur​data (fra Naturdatabase) er der i øjeblikket en fejl der gør, at ny oprettede aktiviteter, ikke får det korrekte link til enkeltregistreringsrapporten tilknyttet.
Rettelsen forventes at klar d. 20-09-18​

20-09-2018 00:00
23-08-2018 08:54Arealinformation
  

​Der er fejl i årstal for temalaget "Fisk i vandløb" og "Marine profilmålinger". Hvis man åbner rapporterne for de valgte lag bliver de korrekte årstal vist. 

Der arbejdes på at få løst denne fejl. 

24-07-2018 10:40Arealinformation
  

Download af tema "Overvågning af fugle - flade" resulterer i tom zip-fil

​I de natlige pakker til download af data bliver 1 tema (Overvågning af fugle- flade) nogle nætter ikke lavet om til alle formater GDB / MITAB / SHAPE- filer. Den natlige kørsel returnerer nogle gange tomme zip- filer for 1, 2 eller alle 3 formater for dette tema. 

Hvis du oplever dette problem kan du prøve at downloade temaet i et andet format eller næste dag.

​Miljøportalen arbejder på at finde fejlen. Men da det er en periodisk fejl kan det tage tid at finde årsagen.

24-07-2018 10:50
18-12-2017 11:14Overfladevand
  

AQUAbase: Fejl ved oprettelse af Lokation

Ved oprettelse af en ny Lokation, opstår der en fejl, hvis brugeren inde i AQUAbase har angivet sine initialer med mere end 4 karakterer. 

Denne fejl vil blive rettet.

Workaround: Fejlen kan omgås hvis brugeren kun anvender initialer på 4 karakterer inde i AQUAbase.

09-07-2018 00:00
26-06-2018 15:50Jordforurening
  
​Jordforureningsattesten: Enkelte matrikler med fejltekst over kort ved matrikler uden forurening

​I enkelte Jordforureningsattester, står der en fejlbesked over kortet ved matrikler uden forurening. Denne fejlbesked burde ikke stå der og vil blive fjernet i næste release, der går i produktion den 27. september. 

09-07-2018 16:00
10-03-2017 11:53Arealinformation
  

​Datofejl på Edit-site af Danmarks Arealinformation

På flere temaer i Arealinformation er der desværre en fejl i visningen af nogle datoer. Nogle datoer bliver vist efter engelsk standard, dvs. dag og måned er byttet om, dog ikke når dagen er mellem den 13. og 31. i månenden. Datoer for den 13. til den 31. i måneden bliver vist korrekt.​

Alle datoer ligger korrekt nede i databasen, men visningen på Arealinformation er ikke altid rigtig. Fejlen skyldes, at det software (GeoCortex), som Arealinformation bygger på, er canadisk.

Vi beder brugerne være meget opmærksomme på denne datofejl, når det drejer sig om datoer, som er juridisk gældende.

​Datofejlen findes på flere lag og kan forekomme, når du bruger funktionen "Hvad findes her?" eller info-knapperne. I disse funktioner har datoen engelsk visning. Fx betyder "3/8/2017" den 8. marts 2017 (og IKKE 3. august 2017, som ville være den almindelige danske visning). 

Fejlen findes dog ikke på alle datoer. Hvis du bruger funktionen "Hvad gælder for mig?" på et objekt, hvor datoen ville blive vist som "2/13/2017", altså 13. februar 2017, så vil systemet selv se, at det er en fejl og korrigere den til "13/2/2017". 
Datoer for den 13. til den 31. i måneden vil derfor blive vist korrekt.

Hvordan kan du undgå datofejl?
Bruger du ikke en info-knap, men værktøjet "Simpel forespørgsel", så får du svar direkte fra databasen og tiden bliver derfor sendt i milisekunder og bliver derefter omregnet til korrekt tid. Se vejledningen til simpel forespørgsel​.

Vi beklager meget denne fejl. Fejlen forventes løst efter deploy 13.09.2018

09-07-2018 15:00
20-12-2017 11:03Natur
  

NaturAppl nedluknings fejl

​Nogle brugere oplever ved lukning af NaturAppl, fejlbeskeden "Globeteam.Naturdata.Client er holdt op med at fungere". Fejlbeskeden har ingen betydning for det arbejde, der er foretaget i NaturAppl før lukning. Danmarks Miljøportal arbejder på, at finde og løse problemet.​

Problemet er desværre stadig gældende, og vi arbejder fortsat på, at finde en løsning.

05-07-2018 00:00
13-03-2017 11:12Overfladevand
  

AQUAbase: Udtræk af store datamængder

Det er vanskeligt at kopiere større dataudtræk fra AQUAbase til brugerens lokale computer.

Data udtrækkes korrekt på AQUAbase-serveren, men når data kopieres fra AQUAbase-serveren og over til brugerens lokale computer, så fejler kopieringen.
Det er et kendt problem, at den teknologi der er anvendt til køre AQUAbase, ikke er det mest effektive værktøj til at kopiere større datamængder, og derfor kan det fejle, når der forsøges at lave store udtræk.

Det er ikke teknisk muligt at rette denne fejl

Workaround: En løsning kan være at opdele større udtræk i flere mindre dele, der udtrækkes og kopieres hver for sig.​


09-07-2018 00:00
30-01-2018 14:53Overfladevand
  
Udfordringer med at printe fra overfladevandsystemerne

​For at printe  fra overfladevandsystemerne kræves det, at  programmet har tilladelse til at se printerne på det netværk, som organisationen er opsat til.
Der har på det seneste været rapporteret problemer med at få adgang fra overfladevandssystemerne til lokale printere

Denne fejl er ikke noget Danmarks Miljøportal kan rette. 

Workaround: Det er muligt at kopiere fra systemerne til en fil og herefter åbne og udskrive den lokalt. 


09-07-2018 00:00
21-06-2018 14:21Infrastruktur/Tværgående
  
Udtræk af roller i brugerstyring kan give fejl
Nogle organisationer kan opleve, at der ikke kan trækkes rapporter over tildelte roller i administrationsværktøjet for brugerstyring.

Vi er ved at få udbedret denne fejl og i mellemtiden kan man henvende sig til Danmarks Miljøportals Support, hvis man ønsker rapporterne.
09-07-2018 12:00
03-05-2017 11:41Jordforurening
  
​Manglende jordforureningstemaer i WFS/WMS

Ændringer i lagring af jordforureningsgeometrier betyder, at det ikke er muligt at hente flg. jordforureningstemaer gennem Arealinformations WMS/WFS-services:

​•                DKJORD_UEK

•                DKJORD_UFK

Nærmere tidshorisont vil blive meldt ud når denne kendes.

15-03-2018 11:30
23-04-2018 09:22Rotter
  
Søgning af Rotteanmeldelser med sikringsordninger

​Det er ikke muligt at søge Rotteanmeldelser og samtidig anføre sikringsordninger som søgekriterie inde fra Rottehullet.​

Det er vurderet at denne funktion udgår fra søgningen. Det vil altså ikke være muligt at finde posten Sikringsordninger i søgemenuen. Ændringen vil ske efter deploy i 13.09.2018

09-07-2018 11:00
07-04-2017 13:35Arealinformation
  
Temaerne fra DKjord (V1, V2 og Nuancering af V2) er ikke længere med i dataekstratservicen

Til dem som benytter Miljøportalens GIS dataextract-service:

Hvis du anvender ArcGis geoprocesseringsservice "dataextract" fra linket http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/rest/services/download  så skal du være opmærksom på at Miljøportalen var nødt til at fjerne temaerne DKjord_V1, DKjord_V2 og DKjord_Nuancering.

Disse temaerne kan heller ikke længere eksporteres ud fra Arealinformation med værktøjet "Eksport data".

 V1 og V2 og Nuancering bliver stadigvæk udstillet i vores "DKJord​" service, både som  REST-, WMS- og WFS-services.

Derudover bliver der hver nat lavet en pakke med hvert tema for hele landet i formaterne Shape, MapInfo TAB og GDB, som kan hentes på Miljøportalens hjemmeside http://www.miljoeportal.dk/myndighed/Arealinformation/Sider/Download-data.aspx.

14-03-2018 13:00