Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint
  
  
  
Beskrivelse
  
15-12-2017 12:49Arealinformation
  

​WFS-servicen for naturtemaet "NAT_BESIGTIGELSER_FL" virker ikke pt. Fejlen skyldes fejlbehæftede data med krydsende linjer.​ 

Ud over WFS-servicen er også dannelsen af de natlige download-pakker berørt af denne fejl og pakkerne for det 1 tema er ikke blevet opdateret siden 31. 8. 2017.

Vi arbejder på højtryk på at løse problemet.

I mellemtiden kan data hentes fra Danmarks Naturdata: http://naturdata.miljoeportal.dk/advancedSearch.

(WFS-servicen for naturtemaet  "NAT_BESIGTIGELSER_PKT"​ virker)

15-12-2017 00:00
02-11-2017 12:41Jordforurening
  

Det er i øjeblikket ikke muligt at finde jordforureningsattester via sitet JordTjek. 

Work around: Man kan trække en jordforureningsattest via Danmarks Arealinformation via browseren Internet Explorerer. Se hvordan her: ​​Hent jordforureningsattest via Arealinformation​ 

Bemærk! kræver installation af Silverlight

02-11-2017 12:40
23-10-2017 13:06Overfladevand
  

​Det er i øjeblikket ikke muligt at indberette fiske længden 15 cm i Winbio.

Danmarks Miljøportal er underrettet om problemet og arbejder på en løsning. Brugere kan holde sig opdaterede på Driftstatus angående rettelse af fejlen.

23-10-2017 00:00
18-10-2017 10:50Natur
  

​Den nye kategori og artsattribut "Natura2000-fugle", der er indført i NaturAppl og Danmarks Naturdata, indeholder desværre forkerte arter. Denne kategori skal kun indeholde udpegningsfugle, og ikke bilag II-arter som nu. Vi løser dette problem i næste release til Natur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

18-10-2017 00:00
11-10-2017 12:44Natur
  

​​Der er p.t. en fejl i visningen af Naturtilstand-, Strukturtilstand- og Artstilstandsindeks på Arealinformation.

Indekset der er tal mellem 0-1, og burde vises med komma. 

Fx kan der på Arealinformation stå "Naturtilstand 36" dette skal forstårs som "Naturtilstand = 0,36". 

Hvis du er i tvivl, henvises til enkeltregistreringenrapporten.​

​Fejlen forventer, at blive rette ifm. næste release på Arealinformation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-10-2017 00:00
28-08-2017 17:31Jordforurening
  
25-08-2017 08:45Infrastruktur
  

​Danmarks Miljøportal har observeret, at ikke alle vores brugere modtager mails ang. udløb af password. Vi er i gang med et større projekt for vores brugerstyring, hvor bl.a. dette forventes løst.​

25-08-2017 08:00
10-03-2017 11:53Arealinformation
  

​Datofejl på Danmarks Arealinformation

På flere temaer i Arealinformation er der desværre en fejl i visningen af nogle datoer. Nogle datoer bliver vist efter engelsk standard, dvs. dag og måned er byttet om, dog ikke når dagen er mellem den 13. og 31. i månenden. Datoer for den 13. til den 31. i måneden bliver vist korrekt.​

Alle datoer ligger korrekt nede i databasen, men visningen på Arealinformation er ikke altid rigtig. Fejlen skyldes, at det software (GeoCortex), som Arealinformation bygger på, er canadisk.

Vi beder brugerne være meget opmærksomme på denne datofejl, når det drejer sig om datoer, som er juridisk gældende.

Hvornår forekommer datofejl?
Datofejlen findes på flere lag og kan forekomme, når du bruger funktionen "Hvad findes her?" eller info-knapperne. I disse funktioner har datoen engelsk visning. Fx betyder "3/8/2017" den 8. marts 2017 (og IKKE 3. august 2017, som ville være den almindelige danske visning). 

Fejlen findes dog ikke på alle datoer. Hvis du bruger funktionen "Hvad gælder for mig?" på et objekt, hvor datoen ville blive vist som "2/13/2017", altså 13. februar 2017, så vil systemet selv se, at det er en fejl og korrigere den til "13/2/2017". 
Datoer for den 13. til den 31. i måneden vil derfor blive vist korrekt.

Hvordan kan du undgå datofejl?
Bruger du ikke en info-knap, men værktøjet "Simpel forespørgsel", så får du svar direkte fra databasen og tiden bliver derfor sendt i milisekunder og bliver derefter omregnet til korrekt tid. Se vejledningen til simpel forespørgsel​.

Vi beklager meget denne fejl, som vil blive løst med kommende opgradering af systemet.

03-05-2017 11:41Jordforurening
  

Ændringer i lagring af jordforureningsgeometrier betyder, at det ikke er muligt at hente flg. jordforureningstemaer gennem Arealinformations WMS/WFS-services:

•                DKJORD_PROJEKTFASER​

•                DKJORD_UEK

•                DKJORD_UFK

Temaerne forventes genimplemnenteret i servicen efter opgradering af DAI til nyeste version af Geocortex og ArcGIS i år. Nærmere tidshorisont vil blive meldt ud når denne kendes.

07-04-2017 13:35Arealinformation
  

​Til dem som benytter Miljøportalens GIS dataextract-service:

Hvis du anvender ArcGis geoprocesseringsservice "dataextract" fra linket http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/rest/services;download/dataextract,  så skal du være opmærksom på at Miljøportalen var nødt til at fjerne temaerne DKjord_V1, DKjord_V2 og DKjord_Nuancering.

Disse temaerne kan heller ikke længere eksporteres ud fra Arealinformation med værktøjet "Eksport data".

 V1 og V2 og Nuancering bliver stadigvæk udstillet i vores "public" service, både som  REST-, WMS- og WFS-services.

Derudover bliver der hver nat lavet en pakke med hvert tema for hele landet i formaterne Shape, MapInfo TAB og GDB, som kan hentes på Miljøportalens hjemmeside http://www.miljoeportal.dk/myndighed/Arealinformation/Sider/Download-data.aspx.

07-04-2017 13:00
21-03-2017 15:07Arealinformation
  
Danmarks Arealinformation (DAI) - kan p.t. desværre kun åbnes i browserne: Internet Explorer eller Firefox (kun versioner der er ældre end Firefox 52). 

Det skyldes, at kortvisningen er afhængig af Microsofts program ”Silverlight”. Firefox udmeldte i starten af marts 2017, at version 52 af Firefox ikke understøtter Silverlight – se ændringerne her: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/52.0/releasenotes/. De ældre versioner af Firefox kan dog stadig benyttes.

Danmarks Miljøportal forbereder p.t. en opgradering af hele Arealinformationen, som betyder at Silverlight ikke længere vil være nødvendig. Efter opgraderingen vil alle browsere igen kunne benyttes til Arealinformation.

21-03-2017 00:00
13-03-2017 11:12Overfladevand
  

Det er vanskeligt at kopiere større dataudtræk fra AQUAbase til brugerens lokale computer.

Data udtrækkes korrekt på AQUAbase-serveren, men når data kopieres fra AQUAbase-serveren og over til brugerens lokale computer, så fejler kopieringen.
Det er et kendt problem, at den teknologi der er anvendt til køre AQUAbase, ikke er det mest effektive værktøj til at kopiere større datamængder, og derfor kan det fejle, når der forsøges at lave store udtræk.

En løsning kan være at opdele større udtræk i flere mindre dele, der udtrækkes og kopieres hver for sig.

 

13-03-2017 11:00
04-04-2016 09:36Arealinformation
  

​Der er en periodisk fejl der kan opstå ved fremsøgning af matrikelnumre. Enkelte gange kan man opleve ingen resultater, mens ved 3. eller 4. forsøg kommer der resultater frem korrekt.

Fejlen vil opleves i perioder med mange kald på vores services mellem kl. 9-15.

 

01-03-2017 00:00
02-11-2016 14:32Arealinformation
  

​Siden systemopdateringenen den 2.11.2016 er knappen udskriv/print ikke længere tilgængelig i Danmarks Arealinformation.

Manglen skyldes performanceproblemer ved mange samtidige prints og løsningen kræver en større systemopgradering.

I stedet kan du klippe et kortudsnit ud, se her hvordan​.​

01-03-2017 00:00
17-02-2016 14:51Arealinformation
  

​Når man benytter "Hvad gælder for mig"-søgningen, bliver der ikke søgt i alle temaer, selvom man vælger at systemet skal søge i alle lag.

01-03-2017 00:00