Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint
  
  
  
Beskrivelse
  
11-11-2016 13:18Rotter
  

​Der er konstateret fejl i overførelsen af vejnavne mellem GeoEnviron og Rottehullet. Dette gør, at vejnavne med bogstaverne æ.ø og å i ejendomsoplysningerne, kan se mærkeligt ud i Rottehullet.

Forventes løst og implementeret i release d. 2. marts 2017.

12-01-2017 09:30
11-11-2016 13:54Rotter
  

​I rottehullet er det konstateret, at der findes dubletter af kampagner, som er indlagt før juni 2016.

Forventes løst og implementeret i release d. 2. marts 2017.

12-01-2017 09:30
02-11-2016 14:42Arealinformation
  

​I Danmarks Arealinformation er knappen "Søg markblok" fjernet.

Knappen blev fjernet ved seneste systemopdatering, fordi WFS-servicen, som lever markblokke fra NaturErhversstyrelsen var ustabil og ikke virkede.

Vil du se markblokken bedes du at søge i NaturErhversstyrelsens markblokkort.

NaturErvhervsstyrelsen og Danmarks Miljøportal arbejder på at få temaet op på Danmarks Arealinformation igen ved systemopdatering i det nye år.

(opdateret 21.12.2016)

14-11-2016 11:52Jordforurening
  

​Der kan i øjeblikket ikke trækkes jordforureningattester for meget små eller meget smalle matrikler. Problemet er blevet identificeret og vil blive rettet i slutning af januar, ved næste opdatering.

07-11-2016 15:21Natur
  

​Den gamle version af NaturAppl virker ikke. Man skal installere NaturAppl Gold, og anvende denne version fremadrettet. Se mere her: http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/NaturAppl-Gold-Installer.aspx

Der arbejdes på en løsning hvormed data, der ikke er indleveret fra den gamle version, kan overflyttes til NaturAppl Gold.

07-11-2016 00:00
09-09-2016 10:57Arealinformation
  

Nogle brugere oplever at få en fejlbesked med teksten "Workflow error", når de bruger funktionen "Naturdata" i Arealinformation​. Fejlen forekommer oftest, når mange samtidigt bruger Arealinformation. Som bruger kan du med fordel forsøge igen lidt senere. 

Der kan også forekomme problemer med at hente Jordforureningsattesten.

02-11-2016 14:51Arealinformation
  

Det er desværre stadig ikke muligt at søge information om boringer og vandforsyninger i Danmarks Arealinformation. Problemet skyldes at WFS-servicen fra GEUS ikke er stabil nok til Arealinformation.

02-11-2016 00:00
02-11-2016 14:32Arealinformation
  

​Siden systemopdateringenen den 2.11.2016 er knappen udskriv/print ikke længere tilgængelig i Danmarks Arealinformation.

Manglen skyldes performanceproblemer ved mange samtidige prints og løsningen kræver en større systemopgradering.

I stedet kan du klippe et kortudsnit ud, se her hvordan​.​

27-10-2016 12:41Punktkilder
  

Der er i øjeblikket problemer med at analyser ikke bliver autogodkendt. Hvis du oplever problemer skal du godkende den manuelt, så analysen får status "godkendt"

27-10-2016 11:00
13-10-2016 13:20Jordforurening
  

Dannelse af  jordforureningsattest i Internet Explorer, kan ikke lade sig gøre. Alternativet er enten at bruge Firefox til at danne jordforureningsattesten eller kopiere linket for atttesten ind i Google Chrome browseren. Vær dog opmærksom på, at Arealinformation ikke kan åbnes i Chrome.

13-10-2016 13:00
06-01-2016 11:27Natur
  

​Ved indlevering af data fra NaturAppl til Naturdatabasen, kan der forekomme fejl, når NaturAppl skal have forbindelse til at oprette punkt/polygon i Arealinformation. Fejlen viser sig ved en fejlmeddelelse eller ved at NaturAppl fryser. 
Fejlen forekommer af og til, og du kan med fordel prøve igen senere. Fejlen er i gang med at blive undersøgt, for at finde en løsning.

13-09-2016 11:00
09-05-2016 15:33Natur
  

​Man kan ikke hente et udtræk større end 2000 resultater i dynamiske udtræk i Natur på DAI, selvom man er logget ind, får man et tomt excel-ark. Der findes ikke en simpel løsning på problemet, men problematikken med lettere udtræk af naturdata indgår i et større projekt som DMP er i gang med. 

09-05-2016 00:00
04-04-2016 09:36Arealinformation
  

​Der er en periodisk fejl der kan opstå ved fremsøgning af matrikelnumre. Enkelte gange kan man opleve ingen resultater, mens ved 3. eller 4. forsøg kommer der resultater frem korrekt.

Fejlen vil opleves i perioder med mange kald på vores services mellem kl. 9-15.

 

17-02-2016 14:51Arealinformation
  

​Når man benytter "Hvad gælder for mig"-søgningen, bliver der ikke søgt i alle temaer, selvom man vælger at systemet skal søge i alle lag.