Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint
  
  
  
Rollen giver adgang til
Hvad kan rollen bruges til
Fagsystem(er)
  
Myndighed
  
Rollenavn
  
Superrolle består af
  
4
  
Grundrolle
 • At læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger.

 • At vedligeholde produktgodkendelse for produkter rekvireret af eget CVR-nummer.

 • At læse godkendte produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) for offentligt ejede punktkilder.

 • At vedligeholde produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) for alle punktkilder.

 • At vedligeholde egne (baseret på brugerens CVR-nummer) punktkildeudvalgslister.

Laboratorier der skal indlæse prøver, måleresultater og analyseresultater.

Rette (erstatte) fejlbehæftede måleresultater og analyseresultater.

PULSLaboratorier

miljoe_punktkilder_analyseresultater_laboratorium

Overfladevand
5
  
Grundrolle
 • Læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger.
 • Læse godkendte produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) for offentligt ejede punktkilder.
 • Læse godkendte produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) for privatejede punktkilder.
 • Vedligeholde alle erfarings- og enhedstal.
 • Vedligeholde fravalg fra kontrolberegning for kommunalt regulerede punktkilder.
 • Vedligeholde produktgodkendelse for produkter rekvireret af eget CVR-nummer.
 • Vedligeholde produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) med undersøgelsesformål Egenkontrol, hvor brugeren selv er rekvirent.
 • Vedligeholde produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) med undersøgelsesformål Tilsyn, for kommunalt regulerede punktkilder.
 • Vedligeholde stamdata for egne punktkilder (ejet af samme CVR-nummer som brugeren) .
 • Vedligeholde stamdata for kommunalt regulerede punktkilder (beliggende i brugerens kommune).
 • Vedligeholde egne (baseret på brugerens CVR-nummer) punktkildeudvalgslister.
 • Vedligeholde vilkår/retsgrundlag for kommunalt regulerede punktkilder (beliggende i brugerens kommune).
 • Vedligeholde vilkår/retsgrundlag for forsyningsejede punktkilder (beliggende i brugerens kommune).
 • Skrive tilsynsdata for kommunalt regulerede punktkilder (beliggende i brugerens kommune.
 • Foretage beregninger.

Kommunale medarbejdere.

​Spildevandsdata i fagsystemet PULS. Data om punktkilder, herunder regnbetingede udledninger og renseanlæg (tidligere WinSPV data).

PULSKommuner

miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_kommune

Overfladevand
120
  
Grundrolle

Læsning af dambrugsdata.

Hver enkelt kommune har sin egen dambrugsrolle. Titlen på rollen finder du i kolonnen ’Til brugeradministrator’, hvor kommunenavnet skal tilføjes. Fx er navnet på Aabenraa kommunes dambrugsrolle: miljoe_punktkilder_dambrug_kom_aabenraa

Læsning af dambrugsdata fra før 2015.
Dambrugsdata fra 1.1.2015 og frem ligger kun i PULS, da Magic Dambrug er blevet udfaset og erstattet af PULS. 

Magic (Dambrug)Kommuner

miljoe_punktkilder_dambrug_kom_kommunenavn

Overfladevand
137
  
Grundrolle

Rollen giver adgang til at læse gamle data om regnbetingede udledninger i WinRIS.

​Læsning af data om regnbetingede udledninger fra før 9.7.2012. 

Data om regnbetingede udledninger fra 12.7.2012 og frem ligger kun i PULS, da WinRIS er blevet udfaset og erstattet af PULS.

WinRis (Spildevand)Kommuner; Miljøministeriet

​miljoe_punktkilder_winris

Overfladevand
138
  
Grundrolle

Rollen giver adgang til at læse gamle spildevandsdata i WinSPV.

​Læsning af spildevandsdata fra før 23.4.2014.
Spildevandsdata fra 24.4.2014 og frem ligger kun i PULS, da WinSPV er blevet udfaset og erstattet af PULS.

WinSpv (Spildevand)Kommuner; Miljøministeriet; Virksomhed

​miljoe_punktkilder_winspv_laes

Overfladevand
121
  
Grundrolle
 • læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger
 • læse godkendte produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) for offentligt ejede
  punktkilder
 • læse godkendte produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) for privatejede
  punktkilder
 • vedligeholde alle erfarings-og enhedstal
 • vedligeholde fravalg fra udledningsberegning for alle punktkilder
 • vedligeholde fravalg fra kontrolberegning for forsyningsejede punktkilder
 • vedligeholde produktgodkendelse for produkter rekvireret af eget CVR-nummer
 • vedligeholde produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) med
  undersøgelsesformål Egenkontrol, hvor brugeren selv er rekvirent
 • vedligeholde produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) med
  undersøgelsesformål Tilsyn, for forsyningsejede punktkilder
 • vedligeholde produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) med
  undersøgelsesformål Overvågning
 • vedligeholde stamdata for egne punktkilder (ejet af samme CVR-nummer som brugeren)
 • vedligeholde egne (baseret på brugerens CVR-nummer) punktkildeudvalgslister
 • skrive tilsynsdata for forsyningsejede punktkilder
 • foretage beregninger

Fagmedarbejdere i NST til at vedligeholde stamdata og låse beregninger/låse beregninger op

PULSNaturstyrelsen

​miljoe_punktkilder_fagdatacenter_nst

Overfladevand
124
  
Grundrolle
 • ​Giver adgang til at læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger
 • At vedligeholde fravalg fra kontrolberegning for punktkilder reguleret af Miljøstyrelsen
 • At vedligeholde produktgodkendelse for produkter rekvireret af eget CVR-nummer
 • At læse godkendte produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) for offentligt ejede punktkilder
 • At læse godkendte produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) for privatejede punktkilder
 • At vedligeholde produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) med undersøgelsesformål Tilsyn, for statsligt regulerede punktkilder (industrielle renseanlæg)
 • At vedligeholde stamdata for egne punktkilder (ejet af samme CVR-nummer som brugeren)
 • At vedligeholde stamdata for statsligt regulerede punktkilder (industrielle renseanlæg)
 • At skrive tilsynsdata for statsligt regulerede punktkilder (industrielle renseanlæg)
 • At vedligeholde egne (baseret på brugerens CVR-nummer) punktkildeudvalgslister
 • At vedligeholde vilkår/retsgrundlag for statsligt regulerede punktkilder (industrielle renseanlæg)

​At redigere data for statsligt regulerede punktkilder, herunder tilsyn og stamdata

PULSMiljøstyrelsen

​miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_mst

Overfladevand
123
  
Grundrolle
 • ​Giver adgang til at læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger
 • At vedligeholde fravalg fra udledningsberegning for alle punktkilder
 • At vedligeholde fravalg fra kontrolberegning for forsyningsejede punktkilder
 • At vedligeholde produktgodkendelse for produkter rekvireret af eget CVR-numme
 • At læse godkendte produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) for offentligt ejede punktkilder
 • At læse godkendte produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) for privatejede punktkilder
 • At vedligeholde produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) med undersøgelsesformål Egenkontrol, hvor brugeren selv er rekvirent
 • At vedligeholde produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) med undersøgelsesformål Tilsyn, for forsyningsejede punktkilder
 • At vedligeholde produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) med undersøgelsesformål Overvågning
 • At vedligeholde stamdata for egne punktkilder (ejet af samme CVR-nummer som brugeren)
  At skrive tilsynsdata for forsyningsejede punktkilder
 • At skrive tilsynsdata for kommunalt regulerede punktkilder (beliggende i brugerens kommune)
 • At vedligeholde egne (baseret på brugerens CVR-nummer) punktkildeudvalgslister

​Fagmedarbejdere i NST til at vedligeholde stamdata og skrive tilsynsdata

PULSNaturstyrelsen

​miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_nst

Overfladevand
122
  
Grundrolle
 • At foretage beregninger for egne punktkilder (ejet af samme CVR-nummer som brugeren)
 • Giver adgang til at læse alle offentligt tilgængelige dataområder undtagen prøver, analyser og feltmålinger
 • At vedligeholde produktgodkendelse for produkter rekvireret af eget CVR-nummer
 • At læse godkendte produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) for offentligt ejede punktkilder
 • At vedligeholde produkter (prøver, måleresultater og analyseresultater) med undersøgelsesformål Egenkontrol, hvor brugeren selv er rekvirent
 • At vedligeholde stamdata for egne punktkilder (ejet af samme CVR-nummer som brugeren)
 • At vedligeholde egne (baseret på brugerens CVR-nummer) punktkildeudvalgslister

​At kunne lægge egne data ind samt validere måle- og analyseresultater fra laboratorier

PULSVirksomhed

​miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_virksomhed

Overfladevand