Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Brugeradministration

​​​​​​​​​​​​ 

Når en myndighed eller anden aktør ønsker at få adgang til Danmarks Miljøportals fagsystemer, skal der indgås en brugeradministrationsaftale​. Når aftalen er indgået, kan myndigheden selv tildele sine medarbejdere roller/adgang​ til relevante fagsystemer. Brugeradministrationsløsningen sikrer, at Miljøportalens 10-15.000 brugere får præcis den adgang, de hver især har brug for. 


Hvilken opgave har brugeradministratoren?

Efter indgåelse af brugeradministrationsaftalen bliver myndigheden oprettet som partner i systemet, og myndigheden vælger et antal lokale brugeradministr​atorer samt en juridisk ansvarlig. De nye brugeradministratorer modtager pr. e-mail brugernavn og password, og kan nu oprette brugere i brugeradministrationen.

Hver lokal bruger bliver oprettet med et præfiks, fx kommunenummeret foran brugerens navn for at sikre, at systemet kan kende forskel på de forskellige brugeres identitet i tilfælde af navnesammenfald.

Hvis medarbejdere flytter arbejdsplads inden for myndigheden, nye medarbejdere kommer til eller andre får udvidet deres arbejdsområde, kan den lokale brugeradministrator ændre de relevante data, roller og tilknytning for medarbejderen. Læs mere om roller under roller og adgangspolitik.
 ​
 

Hvilket brugeradministationssystem bruger miljøportalen?

Danmarks Miljøportals brugeradministration er en såkaldt 'single sign-on' løsning, der integrerer til NemLogin/Digital Signatur. Single sign-on er billig at installere og kræver ikke ny teknologi eller grundlæggende ændringer i allerede eksisterende systemer. Læs om fordelene ved sammenhængende log-in i pjecen: Et sign-on til alle systemer på miljøområdet

 

Med Single sign-on får brugerne adgang til alle relevante programmer med bare ét log-on. Det er både tidsbesparende og nemmere at logge på et enkelt sted, og du slipper som bruger for at have flere forskellige passwords.


 

To måder at administrere brugere på


En organisation kan administrere sine brugere på to måder:

1. Organisationen opretter sammenhængende log-in (decentral føderation) med Danmarks Miljøportal.

Fordelene er følgende:
  • Brugerne administreres i myndighedens lokale brugerkatalog
  • Brugerne logger på fagsystemerne uden brug af password
  • Sikkerheden optimeres
  • Niveauet af administration sænkes
Pjecen Hvad er sammenhængende log-in - decentral føderation? henvender sig til organisationer, som har brug for mere viden om sammenhængende log-in. Pjecen omfatter information om produktet, fordelene ved at benytte sammenhængende log-in samt økonomi og kontaktoplysninger.
2. Organisationens brugere administreres i Danmarks Miljøportals centrale katalog.
 
Fordelene er følgende:
  • Brugerne administreres i Danmarks Miljøportals centrale brugerkatalog
  • Brugerne logger på fagsystemerne ved brug af brugernavn/password eller NemLog-in
  • Sikkerheden håndteres af Danmarks Miljøportal